Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Wat is Tandem?

Wat is Tandem?
Tandem was van 2003 tot 2011 het steunpunt voor samenwerking tussen lokale besturen en verenigingen rond natuur en milieu. De website blijft online, want je vindt er heel wat werkmateriaal en inspirerende voorbeelden.

Tandemaanbod

De Tandempartners waren

Tandem werkte samen met

LNE/Caplo

En fietste met de steun van...


terug naar boven

Hoe scoort jouw gemeente ?

Publicaties

Waarom Tandem?

 • Door Tandem kunnen wij direct ingaan op vragen en noden van gemeenten en verenigingen rond bos en aanverwante thema’s. - VBV
 • Velt gelooft in dialoog en samenwerking, de sleutelwoorden van Tandem. Dit past binnen onze visie op een ecologische leefomgeving. - Velt
 • Dankzij Tandem kan VIBE zowel sensibiliserende als sturende instrumenten en acties uitwerken voor lokale besturen en verenigingen over gezond en duurzaam bouwen. – VIBE
 • Tandem heeft CVN een belangrijke impuls gegeven aan het op gang trekken van een werking binnen educatie voor duurzame ontwikkeling. - CVN
 • Niet polariseren maar samenwerken. Tandem vormt daar een prima kader voor. - CVN
 • Tandem is het uitgelezen kanaal om internationale natuur- en milieuthema’s naar een lokale context te vertalen. - WWF 
 • Dankzij Tandem ontstaan unieke samenwerkingen tussen verenigingen en gemeenten, en worden bij de projecten een zeer diverse groep mensen betrokken. - Dialoog
 • Verenigingen en gemeenten zijn sleutelactoren in een transitie naar een duurzame samenleving. - Ecolife
 • Door de samenwerking met lokale besturen en verenigingen krijgen lokale milieu- en natuurprojecten een veel grotere slagkracht en bereik. – BBL
 • Met Tandem kunnen wij gemeenten, provincies en verenigingen beter ondersteunen bij hun natuurbehoud en –beheer. – Natuurpunt
 • Tandem geeft ons de mogelijkheid om de contacten met verenigingen en lokale besturen structureel uit te bouwen en professioneler te ondersteunen. – Natuurpunt