Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Tankslag: premies voor het saneren van oude stookolietanks

Ondergrondse opslagtanks voor stookolie vormen een belangrijke potentiële bron van bodemvervuiling. Onoordeelkundige plaatsing, boomwortels, gebrekkig onderhoud, elektrische invloeden en andere factoren zorgen ervoor dat 3,5 % van de 600.000 ondergrondse tanks in België lekken vertonen. Als je weet dat één liter gelekte stookolie één miljoen liter grondwater kan vervuilen begrijp je dat deze problematiek best niet te licht wordt opgevat.

De milieuraad van Mortsel beseft dit maar al te goed en zette tal van acties op touw om te komen tot het opruimen van (oude) stookolietanks. Zo organiseerde de raad tussen 1998 en 2004 een drietal informatieavonden over stookolietanks waar veiligheidsprincipes, juridische aspecten en praktische aanpak van tanksanering aan bod kwamen. Ook legde ze een advies neer om een subsidiereglement voor het verwijderen van oude stookolietanks op te stellen, dat gevolgd werd door de stad Mortsel. De raad zocht bovendien naar het meest geschikte bedrijf om de tanks te saneren, bemiddelde bij het afsluiten van de contracten en voerde een kleine tevredenheidsstudie uit. Resultaat: de laatste twee jaar werden 108 (oude) stookolietanks gesaneerd door bemiddeling van de milieuraad. De milieuraad maakte haar actie ook bekend bij de buurgemeenten. Lint heeft het initiatief alvast opgevolgd, en ook in Limburg is het initiatief zich als een olievlek aan het verspreiden: Leopoldsburg, Hechtel-eksel, Bree, Opglabbeek, Zutendaal, Maaseik, Tongeren, Zonhoven, Nieuwerkerken en ook Olen doen nu mee!

Een volledige beschrijving van deze actie in Mortsel met tips, technische voorschriften, adviezen van de milieuraad en het subsidiereglement vind je op deze website. Enkele nuttige documenten die zeker van pas komen bij de praktische uitwerking van zo'n tankslag kan je hier eveneens downloaden.

Advies milieuraad i.v.m. tankslag ( doc 36 kB)
Advies milieuraad i.v.m. rol van de intercommunale ( doc 50 kB)
Brief met uitleg aan burgers ( doc 64 kB)
Veel gestelde vragen i.v.m. tanksanering ( doc 36 kB)
Invulblad voor gegevens i.v.m. stookolietanks ( doc 153 kB)
Formulier voor evaluatie van de tankslag ( doc 87 kB)

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.