Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Ontmoetingsdag 'Lokaal Kyotoprotocol'

Op vrijdag 29 juli 2007 organiseerde Bond Beter Leefmilieu samen met Tandem de eerste ontmoetingsdag voor alle gemeenten en steden die het Lokaal Kyotoprotocol ondertekenden (of interesse hebben om het protocol te ondertekenen). De ontmoetingsdag ging door in het Belgacom Mobile gebouw in Brussel. Deze dag stond bol van goede praktijkvoorbeelden van gemeenten en steden. Dit was de eerste aanzet om lokale besturen te inspireren en aan te zetten een stap verder te gaan in hun klimaatrealisaties.

Een 70-tal gemeenten en steden waren present. De ontmoetingsdag werd door de deelnemers goed tot uitstekend bevonden. Het smaakte naar nog meer info en uitwisseling rond goede CO2-reductieprojecten tussen collega’s lokale besturen.

Drie gemeenten ondertekenden die dag ook het Lokaal Kyotoprotocol met Bond Beter Leefmilieu: Schoten, Opwijk en Machelen. Met deze ondertekening engageren al één op de tien gemeenten zich tot een ambitieus klimaatbeleid. Hiermee verbinden ze zich ertoe om het eigen gemeentelijk energieverbruik met minstens 7,5% te verminderen tegen 2012, sensibilisatiecampagnes op te zetten om bevolking en bedrijven op hun grondgebied klimaatvriendelijk te maken en om jaar na jaar te communiceren en rapporteren over hun vorderingen in CO2-reductie. Meer tekst en uitleg over de engagementen en procedure vind je terug op de website van het Lokaal Kyotoprotocol.

 

Hier vind je het persbericht. ( 23 kb)

 

Presentaties

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.