Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Donderdag 23 oktober 2008 - ‘Duurzame energie’

De deelnemers konden tijdens de excursie letterlijk de praktijkvoorbeelden voelen.
In de voormiddag lag het accent op het vermijden van energieverbruik, in de namiddag kwam duurzame productie van energie aan bod. In de voormiddag stond het, volgens passiefhuisprincipes gebouwde, havengebouw van Gent op het programma. Tijdens de middagpauze ondertekende de stad Eeklo het Lokaal Kyotoprotocol. Met het bezoek aan de duurzame energieprojecten van de stad kreeg de groep er meteen de praktische invulling van te zien.

Tijdens deze studiereis werd niet alleen de rol van de gemeenten toegelicht, ook werd er voldoende tijd gemaakt om knelpunten bij de realisatie, de eventuele burgerparticipatie, de technische kant en de uitstraling van de projecten uiteen te zetten. Tevens werd er aandacht besteed aan hoe gemeenten deze projecten kunnen kaderen in de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013.

De deelnemers hebben een rugzakje vol inspiratie verzameld op deze zonnige, maar vooral interessante studiedag.

Havengebouw Gent

De bestaande kantoren werden gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe kantoorvleugel. Aanvankelijk had de opdrachtgever niet de intentie de energiezuinige toer op te gaan. Maar uit de energie-audits bleek echter dat het energieverbruik en binnenklimaat van de bestaande gebouwen ondermaats scoorden. Na intens overleg werd beslist voor de nieuwbouw het project passief-conform te maken en het bestaande gebouw, binnen de budgettaire marges zo grondig mogelijk te renoveren. In het nieuwe kantoorgebouw met een verdubbelde oppervlakte steeg het elektriciteitsverbruik met slechts 15%. Het verbruik voor verwarming daalde zelfs.

Luc Eeckhout, evr-architecten, belichtte in zijn presentatie het ‘duurzaam bouwen’ concept  in al haar facetten. Hij benadrukte tevens het belang om de ruimtelijke criteria, de bouwtechnische criteria en de installatietechnische criteria nauwkeurig te onderzoeken  alvorens een bouwplaats en een  bouwplan vast te leggen. Ook de samenwerking en de rol met de verschillende partners( bouwheer, ingenieurs, architecten,aannemers), evenals de kostprijs en terugverdientijd van dit project werden uitgebreid toegelicht.

Download de presentatie 

Cenergie situeerde  de rol van een grondige energetische voorstudie als beleidsinstrument en als noodzakelijke voorbereiding voor het aanbestedingsdossier.

Download de presentatie

Ook de link met de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 werd toegelicht.

Download de presentatie

Duurzame energievoorzieningprojecten in Eeklo

De stad Eeklo zette in 1999 de eerste stappen naar een duurzaam energiebeleid. Dat vertaalde zich in eerste instantie in het gebruik van windenergie, maar groeide vlug uit tot een integrale aanpak naar duurzame energievoorziening. Wij brachten een bezoek aan het windenergieproject, de plantenolie Warmte Kracht Koppeling en aan de PV-luifel aan het sociaal huis van de stad Eeklo.

Dirk Waelput, stedenbouwkundig ambtenaar van de stad Eeklo, vertelde ons meer over het standpunt, de financiering en de aanpak van de gemeente.

Ecopower cvba ging dieper in op de inplanting, de knelpunten (geluidshinder, slagschaduw),  de cofinanciering van de burgers en technische kant (rendement) van de realisaties.

Download de presentatie


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.