Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Studiedag Trage wegen in 't Groen - dinsdag 28 april 2009

Natuurpunt, vzw Trage Wegen, INBO en Regionaal Landschap Voorkempen organiseerden - met onder andere Tandem als partner - op 28 april 2009 een studiedag over de ecologische waarden op en langs trage wegen.

In de voormiddag werd de ecologie op en langs trage wegen gesitueerd. We debatteerden met alle actoren over trage wegen als dé kans voor fijnmazige natuurverbinding. Als plek voor het verweven van functies ook.

Posters tijdens de middagpauze toonden wat er nu al gebeurt en vooral: door wie het gebeurt. Ons doelpubliek: vrijwilligers, ambtenaren, studiebureau’s … iedereen die met inrichting en beheer van trage wegen in aanraking komt.

In de namiddag trokken we het thema open. Op excursies leerde de deelnemers te velde de natuurwaarde én de verbindende waarde van trage wegen kennen. Workshops leggen de vinger op de pols inzake thema 's als inrichting, beheer en stilte. We leren met zijn allen uit goede voorbeelden.  

 Een uitgebreid verslag vind je op de website van vzw Trage Wegen.


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.