Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

15 april 2009 - Bezoek EVA-Lanxmeer en Sint-Antoniuspleintje

Op woensdag 15 april namen VIBE en Tandem de deelnemers mee naar de ecologische woon-werkwijk EVA-Lanxmeer in Nederland en enkele projecten van de huisvestingsmaatschappij de Zonnige Kempen.

De wijk EVA-Lanxmeer is uitgegroeid tot een landelijk en internationaal voorbeeld voor duurzame stedenbouw en voor sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. EVA-Lanxmeer is een coproductie van de gemeente Culemborg en Stichting E.V.A..

De Zonnige Kempen is een bouwmaatschappij die zeer veel aandacht besteedt aan optimaal ruimtegebruik, energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen, en aan overleg met de betrokkenen.  

Het inbreidingsproject Sint-Antoniuspleintje van de Zonnige Kempen bevindt zich in het centrum van Zoerle-Parwijs, een deelgemeente van Westerlo. Het versterkt de dorpskern en heeft een beperkte ruimte-inname. Deze 13 sociale woningen nemen namelijk slechts de plaats in van 4 percelen, waar normaalgezien maar 4 woningen zouden op worden gebouwd.

Het programma vind je hier.

 
terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.