Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Voorbeelden van projectbegeleidingen op maat in 2006

In onderstaande tabel vind je enkele voorbeelden van ambitieuze projecten die in 2006 konden rekenen op een begeleiding op maat door de Tandem. Bij zo 'n begeleiding kunnen één of meerdere medewerkers van een Tandempartner zich voor maximum 10 werkdagen mee inzetten om het project op te starten en uit te werken. Klik even op de projecttitel als je een korte beschrijving wil lezen. Zo kan je misschien inspiratie opdoen als je zelf een project wil opstarten. Voor meer uitleg omtrent projecten kan u ook terecht in onze projectendatabank.

 

Projecttitel

Initiatiefnemer(s)

Partner(s)

Fort 4 als park een sprong vooruit
(Velt)

Gemeente Mortsel

Velt Mortsel, bijenhouders, natuurgidsen, minaraad

Boompjesweekend
(VBV)

Gemeenten Bredene, Buggenhout, Ternat, Nieuwerkerken en Antwerpen, Kom op tegen Kanker

Milieuraden,jeugdraden en andere geïnteresseerde verenigingen, alsook scholen

Beheer en herstel van historische elementen in het Kluisbos
(VBV)

Gemeente Kluisbergen

Natuurpunt Vzw Afdeling Vlaamse Ardennen, Milieufront Omer Wattez, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Duurzaam watergebruik binnen Viva-SVV
(WWF)

Stad Oostende, stad Hasselt, provincie Oost-Vlaanderen

VIVA- Socialistische Vrouwenvereniging

Bekendmaking en begeleiding premiereglement bouwmaterialen
(Vibe)

Gemeente Riemst

Casa Calida, Lokale Veltafdeling

Blauwe week
(WWF)

Stad Genk

Milieuraad Genk, milieu- en natuurcentrum Heempark vzw

Gifvrije week in 10 gemeenten
(Velt)

Intercommunale Interleuven

EcoWerf , gemeenten Tremelo, Keerbergen, Hoegaarden,  Oud-Heverlee,  Huldenberg & Bertem, Boortmeerbeek,  Lubbeek, Diest, Bekkevoort, Herent, Bierbeek

Participatie toekomstvisie wijk Strobrugge
(Vibe)

Gemeente Maldegem

Regionaal landschap Meetjesland

Bio-ecologische (ver)bouw(ing)
(Vibe)

Gemeente Boom

Velt Antwerpen-Zuid, Natuurpunt Rupelstreek

Blauwe maand
(WWF)

Gemeente Halen, Herk-de-Stad, Lummen

Werkgroep Ecologie Lummen, Natuurpunt Vrienden van het Schulensbroek

Uitwerking educatief luik ‘Groenwaecke’
(Dialoog)

Natuurpunt

Provincie West-Vlaanderen, stad Blankenberge

Spelen en sneukelen in het Overslagbos
(VBV)

Gemeente Wachtebeke (jeugddienst)

KSA Sint-Hubertus, Chiro Pollyanna, Jeugdhuis ‘t Kasseiken

 

 

Fort 4 als park een sprong vooruit

Als resultaat van het landschappelijk herstel dat is uitgevoerd op het Fort 4 is er extra open ruimte vrijgekomen. De natuurgidsen van FORT 4 werkten samen met de dienst FORT 4 een concept uit over hoe de groene ruimte in te richten volgens de principes van het Harmonisch Parkbeheer. Omdat FORT 4 – is parkgebied, maar aangezien zijn militaire geschiedenis  (depot van het leger) was er een groot mankement qua “park” uitstraling. Naast de inrichting van het gebeid was communicatie en sensibilisatie naar verschillende doelgroepen daarom ook van belang.

Bij de inrichting van het gebied zelf werden reeds bij het gebied betrokken groepen gecontacteerd, zoals de bijengilde, natuurgidsen,…

Verder werd er een stappenplan opgesteld rond de communicatie en sensibilisatie van verschillende doelgroepen. Onderdelen van het stappenplan waren: uitstippelen van een educatieve wandeling, opmaak infobrochure en toegangspoorten de inwoners uitnodigen het park te verkennen. Verder werd een stappenplan uitgewerkt voor acties op langere termijn aansluitend op bestaande elementen/bezoekers/gebruikers/...  en werd een open werkgroep opgericht en gerichte communicatie naar verschillende doelgroepen gevoerd.

Inbreng van Natuurgidsen, Minaraad:
Inhoudelijke uitwerking van een educatief pad en infobrochure doorheen Fort 4, langs de nieuw in te richten groene ruimte.
Inbreng van Stad Mortssel:
Praktische uitwerking van het geheel
Inbreng Tandempartner (Velt):
10 werkdagen: ondersteuning van de inhoudelijke uitwerking van het parkconcept en organiseren van participatieve inbreng van verschillende doelgroepen, uitwerking van een stappenplan op lange termijn.

terug naar overzicht


 

Boompjesweekend

In alle Vlaamse provincies komen sedert 2004 duizenden mensen elke derde zondag van maart (21 maart = internationale boomplantdag) op steeds wisselende locacies hun boompje planten. Dankzij een intense samenwerking tussen de gastgemeenten, de Afdeling Bos & Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Kom Op Tegen Kanker en VBV zijn deze feestelijke boomplantdagen een groot succes. Wat die boomplantdagen zo bijzonder maakt, is dat de planters, vaak jonge gezinnen, grootouders met kleinkinderen, jeugdbewegingen, scholen, verenigingen, particulieren, ... het gevoel geven dat ze de natuur nu helpen door te zorgen voor meer bos, maar vooral ook dat ze investeren in de leefkwaliteit van de toekomst! In 2006 werd op 5 verschillende plaatsen 50 ha nieuw bos voorzien. De begeleiding van de plaatselijke fanfares zorgt voor de vrolijke noot en geeft de plantactie het karakter van een volksfeest. Het hele traject in de aanloop naar de plantacties wordt mee gevolgd en voorbereid door VBV. De dag zelf speelt VBV op alle locaties een quiz met bekende Vlamingen, die getest worden op hun boskennis. Een VBV-bosfee vertelt sprookjes. Doorlopend is er een VBV-stand met grabbelton waar mensen met hun plantbewijs prijzen kunnen winnen. Op het terrein steken VBV-vrijwilligers een handje toe om de grote mensenstroom op te vangen, het plantgoed uit te delen en hen naar de plantputten te leiden, alsook met het geven van planttips. Op een aantal locaties wordt er bijkomend een sensibiliserend luik gebreid aan de plantacties. In Buggenhout werden alle scholen van het secundair onderwijs uitgenodigd om per leeftijdscategorie een voormiddag in het CC door te brengen: enerzijds om naar het verhaal van een jonge kankerpatiënte te luisteren en anderzijds naar een bijdrage van VBV inzake de rol van bossen voor een gezond leefmilieu.


Inbreng van lokale verenigingen
organiseren activiteiten rond de bosplantdag, zowel fundraising als sensibiliserende activiteiten
Inbreng van
Vlaamse Liga tegen Kanker
organiseert de communicatiecampagne en de fundraising-campagne
Inbreng van de gemeentebesturen:
logistieke ondersteuning
Inbreng Tandempartner (VBV):organiseert de sensibiliserende activiteiten rond bos en gezondheid

terug naar overzicht

 

Beheer en herstel van historische elementen in het Kluisbos

Onder begeleiding van de VBV hebben de gemeente Kluisbergen, het regionaal landschap Vlaamse Ardennen en de plaatselijke Natuurpunt-afdeling en de Afdeling Monumenten en Landschappen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een dialoog opgestart om de aanwezige historische elementen in het Kluisbos te herwaarderen. Het VBV stelde in overleg met deskundigen (Monumenten en Landschappen, dienst archeologie en geologie) een inventaris op van de bestaande historische elementen. Vervolgens werd een voorstel voor inrichtings- en herstelmaatregelen opgesteld. Verder werd een selectie van de historische elementen gebruikt als basis voor een wandelfolder en verschillende wandelingen. Tevens werd een publieksactiviteit georganiseerd, waarbij een ruim publiek kennis kon maken met deze historische elementen en het verhaal er achter.

De uitvoering van de voorgestelde inrichtings- en herstelmaatregelen, het plaatsen van infobordjes worden in een tweede stadium gerealiseerd.

Inbreng van lokale Natuurpunt-afdeling
organisatie van publieksactiviteit, verspreiding informatie, educatie
Regionaal landschap Vlaamse Ardennen

verspreiding van informatie, educatie
Inbreng van het gemeentebestuur
uitvoering van de maatregelen, aanmaak en het plaatsen van de infobordjes en wandelfolder
Inbreng Tandempartner (VBV):
expertise rond bosrecreatie, bosbeheer, communicatie en natuureducatie
kosten voor de organisatie van een leerbezoek met de uitgebreide werkgroep actief rond het Kluisbos, aan een vergelijkbaar boscomplex met historische boselementen en een belangrijke recreatieve functie.

 

Duurzaam watergebruik binnen Viva-SVV

Viva-SVV werkt gedurende twee jaar rond het thema water. WWF begeleidde hen bij het opzetten van enkele grote activiteiten rond dit thema: de Hasseltse waterdagen, een milieuboottocht en een happening te Oostende. WWF gaf eveneens een korte inhoudelijke opleiding over water aan Viva-medewerkers.

Inbreng van VIVA-SVV
praktische organisatie van het evenement, promotie, inhoudelijke voorzet op maat van achterban, het opmaken van de communicatiemiddelen
Inbreng van stadsbesturen
organisatie van evenement
Inbreng Tandempartner (WWF):
ondersteuning voor praktische organisatie, ondersteuning bij communicatie, inhoudelijke trekker

 

Bekendmaking en begeleiding premiereglement bouwmaterialen

Riemst introduceerde als eerste gemeente een subsidie voor het gebruik van bio-ecologische bouwmaterialen. Om dit op te stellen werd de hulp ingeroepen van Vibe. Het reglement heeft betrekking op natuurverven, isolatiemateriaal uit nagroeibare grondstoffen en FSC-gelabeld hout zonder preventieve chemische verduurzaming.

Ter bekendmaking van het reglement werd een persconferentie en een publiekshappening met infosessies georganiseerd. Verder zorgde Vibe voor begeleiding van het subsidiereglement via advies, controle en vorming van professionelen.

Inbreng van lokale Velt-afdeling
bekendmaking van het subsidiereglement
Inbreng van het gemeentebestuur
uitwerking subsidiereglement, bekendmaking van het subsidiereglement, budget voor subsidies
Inbreng Tandempartner (Vibe):
uitwerking subsidiereglement, organisatie persconferentie, begeleiding communicatie rond subsidiereglement, verschaffen van advies, controles op de toepassing van het reglement, uitwerking van vorming voor professionelen.

 

Blauwe week

De MINA-raad van Genk organiseert in samenwerking met de dienst leefmilieu en onder begeleiding van WWF een watercampagne in de stad in de vorm van een Blauwe Week in de buurt van Wereldwaterdag, 22 maart 2006. Deze Week draait rond rationeel watergebruik met een nadruk op opvang en gebruik van hemelwater. Er werd een laagdrempelige en informatieve fietsroute voor het brede publiek uitgewerkt met allerlei bezienswaardigheden rond hemelwateropvang en –gebruik. Deze route werd tijdens een ‘blauwe week’ ingefietst.

Naast sensibilisatie op duurzaam watergebruik binnen huishoudens wil de Blauwe week ook specifiek de aandacht vestigen op het subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties. Hiertoe werd een infoavond georganiseerd.

Inbreng van lokale Minaraad
Trekker van de actie, samenstellen werkgroep, tussenpersoon naar allerhande verenigingen, leggen lokale contacten, logistieke en organisatorische trekker
Inbreng van milieu- en natuurcentrum Heempark vzw
tentoonstellingsmateriaal
Inbreng van het stadsbestuur
contacten met bezienswaardigheden, financiële middelen voor communicatie en logistiek, coördinatie communicatiemiddelen
Inbreng Tandempartner (WWF):
Begeleiding werkgroep Blauwe Week bij het vorm en inhoud geven van de campagne via advies over het concept, inhoud, communicatiemiddelen, geven van infosessie, netwerken met andere lokale (tandem-)partners

terug naar overzicht

 

Gifvrije week in 10 gemeenten

Van maart tot mei organiseerden 11 gemeenten in het arrondissement Leuven op initiatief van de intercommunale ‘Interleuven’ en onder begeleiding van Velt en in samenwerking met VIBE een gifvrije week. De inwoners konden tijdens een bepaalde week in de actieperiode op het containerpark hun (resten van) pesticiden en gevaarlijke onderhoudsproducten inruilen voor een vliegenmepper en heel wat info over gifvrije alternatieven.

De actie werd aangekondigd via affiches, via artikels in het gemeentelijk infoblad, via berichten in de pers, via gemeentelijke websites,... Tijdens de actieperiode werd de aandacht van de containerparkbezoekers getrokken d.m.v. een geel spandoek en infoborden.

In totaal leverden 200 inwoners (verpakkingen van) bestrijdingsmiddelen in.

Inbreng van Ecowerf
medewerking parkwachters op containerparken uitgebaat door EcoWerf
Inbreng van het Interleuven
Trekker van het project
Inbreng van gemeentebesturen
communicatie
Inbreng Tandempartner (Velt):
info over alternatieven voor bestrijdingsmiddelen, infostanden in containerparken Overleggen over aanpak met geïnteresseerde tandempartners

terug naar overzicht

 

Participatie toekomstvisie wijk Strobrugge

In samenwerking met het regionaal landschap Meetjesland wou het gemeentebestuur van Maldegem een toekomstvisie uitwerken voor het gehucht Strobrugge. Met de opmaak van een toekomstbeeld wil men de unieke kenmerken van Strobrugge versterken om op een duurzame manier tot een meerwaarde te komen voor zowel de inwoners van Strobrugge en omgeving als voor de recreant. Een duurzame ontwikkeling van het gehucht vraagt een langetermijnvisie waarin zowel economische, sociaal-culturele als ecologische en ruimtelijke aspecten in hun samenhang worden benaderd.

Om tot een dergelijke visie te komen dienen de aanwezige waarden (historisch, landschappelijk, natuur,…) in kaart gebracht te worden en de wensen van de betrokkenen gehoord.

Tijdens de eerste fase werkte VIBE vzw in overleg met de gemeente en het regionaal landschap een voorstel uit voor het participatieve aspect van het project. Vervolgens werd een publieksmoment georganiseerd met als doelstelling na te gaan wat er in Strobrugge leeft. Hiertoe werden verschillende instrumenten gebruikt: wandeling, discussiemoment, enquête en een ideeënboek. De inbreng van de bevolking is noodzakelijk om een beeld te krijgen van wat de betrokkenen ervaren als mogelijkheden en knelpunten.

Na afloop van het publieksmoment werd de nieuwe informatie verkregen uit het publieksmoment verwerkt en werden de nieuwe inzichten getoetst aan bestaande beleidskaders. Aan de hand hiervan werd een algemene visie ontwikkeld en werden aandachtspunten en enkele concrete voorstellen voor actiepunten geformuleerd.

Inbreng van regionaal landschap Meetjesland
praktische uitwerking, onderzoeken, verzamelen en verwerken van gegevens omtrent beleidskader, historische waarde, landschappelijke waarde, natuurwaarde, socio-culturele gegevens voor rapport, organisatorische uitwerking van het publieksmoment
Inbreng van gemeentebestuur
communicatie, mee opstellen van toekomstvisie
Inbreng Tandempartner (Vibe):
participatiemodel waarin inwoners en eventueel recreanten betrokken worden bij de ontwikkeling van een toekomstvisie voor Strobrugge, opstellen actiepunten voor toekomstvisie, inhoudelijke bijdrage bij uitdiepen van deze actiepunten

terug naar overzicht

 

Bio-ecologische (ver)bouw(ing)

Het gemeentebestuur van Boom was vragende partij om een studie uit te werken die haalbare mogelijkheden onderzoekt voor de bio-ecologische (ver)bouw(ing) van het gebouw van de groendienst. Het gebouw krijgt als nieuwe bestemming milieu-educatief centrum. Samen met de lokale Natuurpunt- en Veltafdeling werd een ontwerpplan opgesteld voor de bio-ecologische (ver)bouw(ing) van het milieu-educatief centrum. Vibe begeleidde dit.
Tijdens de ‘Dag van de Aarde’ werd er een happening georganiseerd waarbij het gebouw open gesteld werd voor het publiek. Hieraan werd een kleurwedstrijd gekoppeld en Vibe stelde een infostand op.


Inbreng van lokale Velt- en Natuurpuntafdeling
meewerken opmaak algemeen eindbeeld van de (ver)bouw(ing)
Inbreng van gemeentebestuur
meewerken opmaak algemeen eindbeeld van de (ver)bouw(ing)
Inbreng Tandempartner (Vibe):
aanbieden modellen en mogelijkheden voor duurzame bouwvoorschriften, informatie en advies rond water, energie, vaste stoffen, ruimte,

terug naar overzicht

 

Blauwe maand

De gemeenten Lummen, Herk-de-Stad en Halen werkten in 2006 elke maand rond een ander milieuthema. In de maand augustus was dit het thema water. De 3 gemeenten klopten aan bij Tandem voor projectbegeleiding. Het concept dat werd uitgewerkt vond snel gehoor bij de lokale milieuverenigingen. Augustus werd de Blauwe Maand en onder het motto “haal de waterschatten van zolder” hebben zowel gemeenten als verenigingen een aantal water-ankerpunten in de gemeente in de verf gezet om het grote publiek te sensibiliseren. Voorbeelden van waterschatten zijn:

  • Groendak
  • Beekvallei
  • Meer
  • Regenwaterreservoir
  • Modderkruiper
  • Waterrijk natuurgebied
  • Een oude manier van irrigatie / watermolen / … toe te lichten door de monumenten en landschap of archeologische kring
  • Waterzuivering

Activiteiten die uitgewerkt werden, waren een natuurwandeling, een fietstocht, een interactieve waterstand op het wereldfeest in Herk-de-stad, infosessie rond duurzaam watergebruik en een workshop rond waterkwaliteit voor kinderopvang en speelpleinwerking.

Vooral voor de Blauwe Fietslus was er een intensieve samenwerking tussen de verschillende partners. Door een werkgroep van de verschillende partijen werd het concept en de fietsroute afgebakend en werden de taken (opmaak flyer, wegbeschrijving, prijzenmateriaal) verdeeld. Op de dag zelf waren de verschillende waterankerpunten bemand.

Inbreng van lokale natuurverenigingen
Communicatie over het project naar de eigen leden, organiseren van activiteiten, verspreiden van infofolders
Inbreng van de gemeentebesturen
Cofinanciering van het project, contacten met verenigingen, met bezienswaardigheden, financiële middelen voor communicatie en logistiek, coördinatie communicatiemiddelen, communicatie
Inbreng Tandempartner (WWF):
inhoudelijk adviseren en advies over communicatiemiddelen, campagnewerkgroep opvolgen, kant-en-klare doe-opdrachten rond water bij de speelpleinwerking, artikel voor ledenbladen van verenigingen, interactieve waterstand

 

Uitwerking educatief luik ‘Groenwaecke’

In Blankenberge begeleidde Dialoog een samenwerkingsproject tussen het stadsbestuur en de plaatselijke Natuurpunt-werking. Samen werkten ze een educatief luik uit in het nieuwe duurzaam gebouwde bezoekerscentrum. Bij die nieuwbouw werden volgende accenten gelegd: een kleinschalige biologische waterzuivering, 14 cm isolatie voor de stijlwanden, 18 cm isolatie van het dak, keuze voor FSC-gelabeld hout, gebruik verbeterde isolerende beglazing met een K-waarde van 1,1 W/m²K, aanwending actieve en passieve zonne-energie (o.a. zonneluifels en evt. ook PV-cellen). Vertrekkend van de gelegde accenten m.b.t. duurzaam bouwen werden permanente didactische opstellingen uitgewerkt zodat elke gebruiker van het centrum maximaal gesensibiliseerd wordt om de toegepaste technieken en concepten te implementeren in de eigen situatie. Bijv. dwarsdoorsneden muur- en dakopbouw, het belang van luchtdichtheid, optie zonne-energie,… Ook zijn er duidelijk leesbare en aantrekkelijke fiches gemaakt die bezoekers aan het natuurcentrum kunnen meenemen. 

Inbreng van lokale Natuurpuntafdeling
medewerking parkwachters op containerparken uitgebaat door EcoWerf
Inbreng van provincie West-Vlaanderen

Subsidie om extra aandacht te besteden aan duurzaam bouwen
Inbreng van gemeentebestuur
inbreng naar concept van communicatie en verspreiding communicatie
Inbreng Tandempartner (Dialoog):
uitwerken educatief luik rond duurzaam bouwen voor de permanente opstelling in het bezoekerscentrum

terug naar overzicht

 

Spelen en sneukelen in het Overslagbos

In Wachtebeke stelde de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) haar bos open als speelzone (2 ha). Aan deze speelzone werd nu een sneukelpad toegevoegd. Samen met de jeugdverenigingen van Wachtebeke plantte VBV dit sneukelpad aan. Dit sneukelpad is een kronkelende gordel langs de bosrand met een 200-tal struiken met eetbare vruchten, noten en bessen. Wie langs het sneukelpad wandelt zal kunnen smullen van 11 verschillende struiksoorten. Per soort is een infopaneeltje voorzien met natuureducatieve informatie over de soort en het gebruik van de vruchten. Aan de plantdag was eveneens een bosspel gekoppeld. Aan de hand van dit bosspel konden de kinderen kaartjes van de verschillende struiksoorten verdienen, en wanneer ze een kwartet verzameld hadden, konden ze dit inruilen voor een écht struikje. Bij het planten kregen de allerkleinsten wat hulp, en zo geraakten alle struikjes op hun plaats.

Inbreng van lokale jeugdbewegingen
3 verenigingen nemen deel. Zij planten het sneukelpad aan en spelen het speelbos in
Inbreng van gemeentebesturen

De jeugdraad en jeugddienst coördineert de inbreng van de jeugdverenigingen. Zij organiseren het bosspel, zorgen voor de communicatie tussen VBV en de jeugdverenigingen, nodigen de ouders uit en publiceren een aankondiging en verslag in het gemeentelijk infoblad.
Inbreng Tandempartner (VBV):
Expertise rond inrichting en aanplanting van speelbossen en organisatie van een bosplant- en inspeelnamiddag. VBV brengt de te bebossen grond en het speelbos in en voert de voorbereidende werken uit.

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.