Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Voorbeelden van projectbegeleidingen op maat in 2007

In onderstaande tabel vind je enkele voorbeelden van ambitieuze projecten die in 2007 konden rekenen op een begeleiding op maat door de Tandem. Bij zo 'n begeleiding kunnen één of meerdere medewerkers van een Tandempartner zich voor maximum 10 werkdagen mee inzetten om het project op te starten en uit te werken. Klik even op de projecttitel als je een korte beschrijving wil lezen. Zo kan je misschien inspiratie opdoen als je zelf een project wil opstarten. Voor meer uitleg omtrent projecten kan u ook terecht in onze projectendatabank.

 

Projecttitel

Initiatiefnemer(s)

Partner(s)

Mechelen Kyoto stad
(Ecolife)

GROM (gemeentelijke raad ontwikkelingssamenwerking Mechelen

Milieudienst stad Mechelen, Mechelse verenigingen

Verhalentocht Parkbos Gent
(VBV)

Natuurpunt Gent

Stad Gent, Gents Milieufront

Verwelkom de natuur als buur
(Velt)

Gemeente Edegem,

werkgroep milieuraad Edegem

Na Fir Bolg CO2-uitdaging
(WWF)

JNM Neteland

Gemeente Vorselaar,

Natuurpuntafdeling Nete & Aa, Velt Afdeling Middenkempen

Week Duurzaam Bouwen
(Vibe)

Gemeente Riemst

Casa Calida, Velt Zuid-Oost Haspengouw, gemeente Bilzen

Ontwikkelen speelbosfolder voor Landschapspark De Voorkempen
(VBV)

Toerisme provincie Antwerpen

De betrokken gemeenten en de betrokken jeugdraden

Zonneslag op maat
(Vibe)

Gemeente Peer

Inwoners

Milieubarometer in Boom
(WWF)

Gemeente Boom

Scholen

 

Mechelen Kyoto stad

Naar aanleiding van de actualiteit rond klimaat nam de GROM Mechelen het initiatief om de verenigingen aan te spreken rond het uitwerken van een ambitieus project rond klimaat voor Mechelen. Als start was er de filmvoorstelling van 'An Inconvenient Truth' met aansluitend een presentatie door Ecolife, met verbruikscijfers van stad Mechelen, waarbij de aanwezigen aangemoedigd werden om actie te ondernemen om te besparen op energie en dus CO2. Concreet werden de aanwezigen aangemoedigd om deel te nemen aan de campagne 'de Kyoto Code', een campagne waarbij huishoudens gestimuleerd worden om 8% te besparen op hun energiefactuur. Daarnaast werd ook een oproep gedaan om te participeren aan een Mechels Klimaatplan. Op deze avond werden burgers, verenigingen en stadsdiensten uitgenodigd om mee na te denken over een ambitieus klimaatplan. Ecolife gaf op die avond mogelijke acties weer, de milieudienst gaf een toelichting over wat de stad momenteel onderneemt. Op basis daarvan werd een brainstorm gehouden met de aanwezigen.
De Dag van de Aarde 2007 was dan de echte start van Mechelen Klimaatstad. Een groep vrijwilligers organiseerden die dag voor een aantal Mechelse verenigingen en het stadsbestuur een leerrijke namiddag over het klimaat.
Sindsdien werden de krijtlijnen van Mechelen Klimaatstad uitgetekend. De acties richten zich tot vier grote groepen van deelnemers. Er werd hard gewerkt aan een formule om de Mechelse burgers, verenigingen en bedrijven het ‘Mechelen Klimaatstad-logo’ te laten verdienen. Ook over de manier waarop Stad Mechelen haar titel ‘Mechelen Klimaatstad’, naast de titel van Mechelen Fairtrade Gemeente, kan waardig blijven,werd hard nagedacht.
De kerngroep van Mechelen Klimaatstad heeft een actieprogramma voor de burgers en een suggestielijst voor het Mechelse Stadsbestuur. Aan de burger stelt  ‘Mechelen Klimaatstad’ een aantal engagementen voor die hij makkelijk zelf kan nemen. De Mechelaars die intekenen, zullen vier keer per jaar samenkomen om over elkaars ervaringen te praten. Die ontmoetingsmomenten worden telkens leerrijk omkaderd. De eerste intekenlijsten werden verdeeld op de duurzaamheidshappening van 22 september 2007, die georganiseerd werd door de stad Mechelen. Ecolife voorzag op deze dag de rijsimulatoren van Ecodriving.

Inbreng Grom en Mechelse verenigingen
verspreiding van de informatie naar de eigen leden, opzetten van initiatieven rond CO2 reductie
Inbreng van gemeentebesturen
ondersteuning van de Grom en het nemen van gezamenlijke initiatieven naar burgers en verenigingen (oa communicatie via de kanalen van de stad)
Inbreng Tandempartner (Ecolife):
deelnemers aan de Kyoto Code opvolgen, mogelijke acties voorstellen en berekeningen rond CO2 doen

 

Verhalentocht Parkbos Gent

Sinds 1995 wordt er gewerkt aan de Gentse stadsbossen. Eén van die stadsbossen is het Parkbos dat wordt uitgebouwd in het gebied Kastelensite-Scheldevelde. Dit laat echter lang op zich wachten. Om het Parkbos opnieuw onder de aandacht te brengen, werd er een verhalentocht georganiseerd in het kader van De Week van het Bos (zaterdag 13 oktober 2007). Dit was een samenwerking van het Gents Milieufront vzw en Natuurpunt Gent vzw. Het genoot de logistieke ondersteuning van het Gentse Stadsbestuur en het Oost-Vlaamse Provinciebestuur. Het hele organisatieproces werd begeleid door de vereniging voor Bos In Vlaanderen, als Tandembegeleiding. Langsheen een wandeltraject stonden verhalenvertellers, waaronder Luc De Vos en Rik Pinxten, opgesteld die verhalen vertelden die verband hielden met het Parkbos. De wandelaars moesten raden of de verhalen waar waren of niet.

Net voor de start van de wandeling vond een persmoment plaats, waarop Minister Crevits, gouverneur Denys, schepen Balthazar en Rik Devreese (VBV) de pers te woord stonden. Plannen en verwachtingen werden kenbaar gemaakt.

Inbreng Natuurpunt Gent en Gents Milieufront
mede-organisator
Inbreng van stadsbestuur
logistieke ondersteuning 
Inbreng Tandempartner (VBV):
Organiseren van evenement, inbreng kennis rond Parkbos Gent

 

Verwelkom de natuur als buur

Hoe kunnen we de verdraagzaamheid voor groen bij onze inwoners vergroten? Dat was de vraag, die door de milieuraad gesteld en waaruit het project ‘ Verwelkom de natuur als buur’ gegroeid is. Een werkgroep vanuit de milieuraad dokterde in samenwerking met Velt een voortuintjeswedstrijd uit. Deze wedstrijd bestond uit 3 categorieën zodat iedereen kon meedoen.  Inwoners konden inschrijven voor de mooiste voortuin, de meest natuurvriendelijke voortuin en een geveltuin. Er werden criteria vastgesteld en een deskundige jury koos de winnaars.

In dit kader volgden verschillende acties om het ecologisch tuinieren te promoten.

De gemeente Edegem bracht de brochure ‘Stap voor stap naar een ecotuin’ uit. Hierin werden praktische tips en principes in opgenomen. Velt verleende hiervoor zijn medewerking.

Een andere actie was ‘Gluren in de tuin van de buren’. De bezoekers konden genieten van 2 onderhoudsvriendelijke natuurlijke tuinen en een natuurwandeling in het gemeentelijk park “De Romeinse Put”.

Met dit project heeft de gemeente Edegem en Velt de inwoners kennis laten maken met de natuur in hun tuin en nabije omgeving.

Inbreng werkgroep milieuraad Edegem
uitwerken van het globaal concept van de actie, controle van de deelnemende tuinen, aanvulling, uitwerking en controle van het wedstrijdreglement en haar checklist, uitwerken en organiseren van start- en slotmoment + tussentijdse acties, hulp bij de inhoudelijke uitwerking en vormgeving van de gehele campagne, opvolging en evaluatie van de campagne
Inbreng van gemeentebestuur
coördinatie van de actie, verspreiding van informatie naar de bevolking, controle over de in- en uitgaven, aanvulling, uitwerking en controle van het wedstrijdreglement en haar checklist, ontvangen en registreren van de deelnemers aan de wedstrijd, organisatie van de sensibiliseringsacties, start- en slotmoment
Inbreng Tandempartner (VBV):
opmaak van een checklist voor de controle en evaluatie van de voortuintjes, aanleveren van informatie en tips voor de burgers, contact en informatie met plaatselijke experten, tuinarchitecten en Velt-lesgevers voor verdere uitwerking van het sensibiliserende luik van de actie en eventueel de begeleiding van het slotmoment, koppeling van tuinverhaal naar informatie over het bestrijdingsmiddelenvrij beheer van openbaar groen, deelname aan de werkgroep + opstellen van stappenplan

 

Na Fir Bolg CO2-uitdaging

Tijdens het laatste weekend van juni vindt in Vorselaar het jaarlijks Folkfestival Na Fir Bolg plaats. Dankzij het Na Fir Bio-team (leden van JNM, Velt en Natuurpunt) is er niet enkel achter de schermen, maar ook op de festivalweide plaats voor het ecologische gedachtegoed. In 2007 pakte het team uit met een nieuw project, inspelend op de aandacht voor CO2-uitstoot. De bedoeling was om de CO2-uitstoot van het festival drastisch naar beneden te krijgen. Bezoekers werden aangemoedigd om CO2 te besparen op het festival. De gemeente Vorselaar moedigde alle bezoekers aan om op een milieuvriendelijke manier naar het festival af te zakken.

Iedere bezoeker werd uit zijn kot gelokt om aan de hand van een CO2-be-spaarkaart zijn eigen uitstoot te beperken. Deze be-spaarkaart kon vervolledigd worden  door te kiezen voor duurzame consumptie tijdens het festival (bio-fruitsap, vegetarische burger,...) of deel te nemen aan educatieve workshops (zoals de rijsimulatoren van Ecolife, een biobabbel, ...). Er was een aantrekkelijke prijzenpot om ook de 'minder geëngageerde' festivalganger aan te zetten een spaarkaart in te vullen. In het totaal werden 670 spaarkaarten ingezameld. Dit betekent dat ongeveer 1 op 4 van de bezoekers per dag deelnam aan de actie.

Verder werd tijdnes het festival ook info gegeven over de CO2-uitstoot door transport van voeding (boot, trein, vrachtwagen en vliegtuig), seizoensgebonden groenten en fruit, biologische producten en afval.

Inbreng Natuurpunt Nete & Aa, Velt Afdeling Middenkemp en JNM Neteland
conceptbepaling en praktische uitwerking
Inbreng van gemeentebestuur

communicatie en logistieke ondersteuning 
Inbreng Tandempartner (Ecolife):
inhoudelijke inbreng en berekeningen rond CO2

 

Week Duurzaam Bouwen

De gemeente Riemst en de gemeente Bilzen wensen hun inwoners te informeren en te sensibiliseren om duurzamer te bouwen. Hiertoe werd aansluitend op de 'Dag van de Aarde' een 'Week van de Aarde' georganiseerd met tal van activiteiten (infosessies o.a. rond water in de tuin, zonne-energie, isoleren,…, wandelingen, strobalenroute,...). De week werd afgesloten met een beurs.

Op 5 september werd besproken welke standhouders zouden worden gecontacteerd, werd het inschrijvingsformulier besproken en werd een stappenplan opgesteld. Op 8 november werden de resultaten van de oproep van standhouders besproken en werd beslist een bijkomende oproep (schriftelijk en telefonisch) te doen omwille van onvoldoende inschrijvingen. De geleverde inspanningen mochten niet baten want op de werkgroepbijeenkomst van 5 december werd beslist dat de beurs met slechts 8 reacties van geïnteresseerde bouwpartners moest worden geannuleerd. Er wordt een programmavoorstel uitgewerkt voor invulling van de weekavonden met op zaterdag 26 april een soort infomarktje als afsluiter waar inwoners advies op maat kunnen verkrijgen en waar zij workshops kunnen volgen (strobalen, natuurverven,...).

Op zondag 20 april werd een strobalenroute gehouden, op maandag 21 april een infosessie over 'water in de tuin', op dinsdag 22 april een infoavond over zonne-energie, op 23 april een infoavond over het goede vakmanschap van isoleren, op 24 april een infoavond over houtgebruik zonder preventieve chemische verduurzaming en op 25 april een infoavond over passiefhuizen. De infoavonden werden in de drie verschillende gemeenten gehouden. Als afsluiter vond op zaterdag 26 april een bouwadviesdag plaats te Bilzen. 

Met een 20 à 30-tal aanwezigen per infoavond konden deze niet echt als een succes bestempeld worden. Ook de bouwadviesdag werd op de eerste echt zonnige dag van het jaar zeker geen koppenloper.  De samenwerking tussen de lokale verenigingen en de lokale gemeenten was cruciaal voor het succesvolle verloop van het project. Dit uitte zich onder meer in het uitwisselen van kennis, ervaringen en diensten. De gemeenten zorgden voor een financiële en logistieke inbreng, de verenigingen verzorgden activiteiten.

De samenwerking met verschillende gemeenten verliep vlot . Het was wel moeilijk om voldoende standhouders te bereiken voor een beurs in deze uithoek van het land.

Inbreng van Casa Calida, Velt Zuid-Oost Haspengouw
Praktische voorbereiding week, verzorgen activiteiten tijdens de “week van de aarde”
Inbreng van gemeentebesturen
logistieke ondersteuning, financiering, communicatie
Inbreng Tandempartner (Vibe)
w
erving standhouders, begeleiding bij logistieke uitwerking activiteiten en beurs, verzorgen van infosessies, workshops tijdens de 'Week van de Aarde'.

 

Ontwikkelen speelbosfolder voor Landschapspark De Voorkempen

Binnen het regionaal Landschap de Voorkempen wordt door het projectteam gewerkt aan de realisatie van een aantal acties, onder andere ter verbetering van de recreatieve ontsluiting van de bestaande bossen en natuurgebieden in de Voorkempen. Eén van deze acties is het openstellen van bossen en natuurgebieden als speelzone.

Als Tandembegeleiding kreeg VBV de taak om de aanwezige speelzones te inventariseren, te beschrijven en een brochure op te stellen waarin alle speelzones worden voorgesteld.

Door de inventarisatie en de terreinbezoeken kwamen heel wat problemen (ontbreken van pictogrammen, officieuze speelzones, onderhoud van speelzones, ontbreken van speelzones in bepaalde gemeenten, afgesloten officiële speelzones, …) aan het licht die eerst moeten worden opgelost voordat er werk kan gemaakt worden van de brochure. Deze taak kon onmogelijk volbracht worden tijdens de tien voorziene mandagen. Daarop besloot Regionaal Landschap de Voorkempen een project uit te schrijven met als doelstelling het realiseren, officialiseren en bekendmaken van speelzones in bossen en natuurgebieden binnen het Landschapspark de Voorkempen, waarbij er tegen oktober 2008 min. 1 speelzone per deelnemende gemeente wordt voorzien. Dit project werd afgerond in het najaar van 2008. Dankzij dit project bevinden er zich nu 52 speelzones in de Voorkempen. Dit betekent dat meer dan 1 op de 10 speelzones in Vlaanderen zich nu in deze regio bevinden. Al deze speelzones zijn gebundeld in een aantrekkelijke folder.   

Inbreng van provincie
druk folder
Inbreng van gemeentebesturen
verspreiding folder
Inbreng Tandempartner (VBV):
inventarisatie en terreinbezoeken speelzones

 

Zonneslag op maat

Door in te spelen op de campagne 'Elke dag ZONdag' wil de stad Peer de misverstanden en vooroordelen over zonne-energie uit de wereld helpen. In de meeste gevallen is de installatie van een zonne-installatie immers zonder meer een slimme zet. Bovendien bestaan er allerlei soorten premies en subsidies voor het plaatsen van deze installaties. Om de toepassing van zonne-energie te stimuleren wil de gemeente een korting bedingen bij installateurs bij plaatsing van meerdere installaties (alle geïnteresseerden in de plaatsing van zonneboiler en/of photovoltaïsche panelende in de gemeente).

Dankzij de ervaringen in Leopoldsburg hielp VIBE vzw de gemeente bij het uitwerken van een op maat gemaakt standaardofferteformulier en selectiecriteria voor het beoordelen van geschikte installateurs. Via een technische werkgroep (12 personen waaronder Vibe vzw en deskundige inwoners) werd een standaardofferteformulier opgemaakt, een selectie gemaakt van de aan te schrijven installateurs, de ingezonden offertes beoordeeld en een installateur geselecteerd.

Voor photovoltaïsche panelen waren er uiteindelijk 70 deelnemers, voor zonneboilers 26.

Inbreng van aantal inwoners
enkele inwoners engageren zich tot deelname aan de werkgroep en zorgen er op die manier voor dat de offerte wordt afgestemd op maat van de geïnteresseerden
Inbreng van stadsbestuur
organisatie, communicatie en administratie (geïnteresseerde inwoners verzamelen, firma's aanschrijven, vraag en aanbod samenbrengen, offertes analyseren,communicatie met bewoners en installateurs, organisatie en logistiek info-avonden)
Inbreng Tandempartner (Vibe)
Inhoudelijke input op basis van kennis en ervaringen met het project (toelichting ervaringen Leopoldsburg tijdens ervaringsavond, opstellen selectiecriteria, referentiedossier, vragenlijst, opstellen standaardoffertefomulier, beoordeling ingezonden offertes, verzorgen infosessie)

 

Milieubarometer in Boom

In dit project werkt WWF samen met de gemeente Boom een Milieubarometer uit voor gezinnen en scholen. De milieubarometer fungeert hier als een soort milieuboekhouding om een zicht te krijgen op de evolutie van de milieutoestand van het gezin of de school. Deelnemende scholen en gezinnen krijgen een gebruiksvriendelijk instrument om inzicht te krijgen in hun milieu-impact, de evolutie hiervan en de kosten die ermee gepaard gaan. WWF ontwikkelde op maat aangepaste communicatietools in het kader van het DULOMI-project Milieubarometer.

Inbreng van gemeentebestuur
leiden van communicatie naar en participatie van doelgroepen, beheer en communicatie van gegevens
Inbreng Tandempartner (WWF):
ondersteuning bij uitwerking van milieubarometer op maat, communicatieondersteuning: calculatoren, formulieren, visuals, iconen

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.