Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Voorbeelden van projectbegeleidingen op maat in 2009

Hieronder vind je enkele voorbeelden van ambitieuze projecten die in 2009 konden rekenen op een begeleiding op maat door de Tandem. Bij zo 'n begeleiding kunnen één of meerdere medewerkers van een Tandempartner zich voor maximum 10 werkdagen mee inzetten om het project op te starten en uit te werken. Klik even op de projecttitel als je een korte beschrijving wil lezen. Zo kan je misschien inspiratie opdoen als je zelf een project wil opstarten.

 

Speelzone in Oosterzele

De gemeente Oosterzele heeft een oude groeve aangekocht en wil daar een speelzone op aanleggen. Hiervoor wil de gemeente weten wat de jeugd daarvan verwacht. Bovendien hoopt de gemeente door de jeugd te betrekken, de speelzone bekendheid te geven. Wat nodig is wegens de minder geschikte ligging.

VBV zal het inspraakproces leiden waarbij de jeugdbewegingen betrokken worden. Aldus zullen inrichtingsideeën verzameld worden. Deze moeten gebundeld worden en zullen meegenomen worden bij de definitieve opmaak van het inrichtingsplan.

Vermits het contact met de jeugdverenigingen verloopt via de jeugdraad is het zeer belangrijk om een duidelijke boodschap en opdracht te formuleren. Zodat heel duidelijk is wat van hen wordt verwacht.

Inbreng Gemeente Oosterzele
Aanleveren fotomateriaal voor presentatie, inspraak voorstellen op college, overleg VBV over inrichtingsschets en informeren van andere betrokken diensten.
Inbreng Jeugdverenigingen
Inspraakmoment inlassen in hun reguliere werking en participeren op de twee jeugdraden.
Inbreng Tandempartner (VBV)
Voorstelling project op de jeugdraad, verwerking van de gegevens verzameld tijdens de inspraakrondes door de jeugdverenigingen, ontwerpen van een compromis-ontwerp op de jeugdraad en uitwerken van het inrichtingsplan.


Laakdal kiest voor duurzaam voedsel

Laakdal kiest voor duurzame en gezonde voeding. De tien principes van ecologische voeding van Velt worden in de praktijk gebracht:

 1. Meer groenten, minder vlees
 2. Fruit van hier, of met de boot
 3. Zoek de boer in de buurt (lokale producten)
 4. Vier seizoenen, altijd anders
 5. Voorkeur voor bio
 6. Gezonde variatie op je bord
 7. Boodschappen in de tas en lunch in een brooddoos (weinig verpakkingen)
 8. Energiearm koken – zuinig met energie
 9. Zelfgemaakt is vers en lekker
 10. Fairtrade: solidariteit met boeren in het Noorden en het Zuiden

Daartoe bewandelt het bestuur meerdere sporen. In het begin van 2009 heeft de gemeente het voortouw genomen om te komen tot een oprichting van een voedselteam in de gemeente. Daarna wil het bestuur via een campagne scholen en leerkrachten, kinderen en hun ouders en de brede bevolking sensibiliseren om te kiezen voor duurzame consumptie en meer in het bijzonder voor biologische voeding:

 • Elke school krijgt 3 workshops van 3 lesuren voor de derde graad lager onderwijs met als lesinhoud een theorieles over biologische en duurzame voeding die overgaat in een biologische kookles met soep, pizza en de ecosmos. Betrekken van de oudercomités / ouders bij het project voor de begeleiding van de leerlingen bij het koken.
 • Elke leerling ontvangt een voedselpakket om mee naar huis te nemen + een informatieve brochure over biologische of duurzame voeding voor de ouders met receptjes voor de meegekregen groenten.
 • De uitbouw van een volwassenenluik: een aantal Laakdalse verenigingen krijgen een (bijna) gratis aanbod om de ecosmos of de biobabbel van Velt te organiseren voor hun bestuur / leden. Met dit aanbod richten we ons in eerste instantie naar de oudercomités van de scholen. Dit luik wordt gefinancierd door de milieuraad.
 • Wedstrijd-en internetelement: ouders en kinderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een wedstrijd: de mooiste foto met bereid voedsel van het pakket wint, de meeste deelnemers van een klas wint, …

Inbreng van gemeente Laakdal
coördinatie, organisatie en communicatie, promotie. Financiering van workshops, samenstelling en aankoop van 1000 voedselpakketten.
Inbreng van voedselteams
Leveren van sprekers voor informatievergaderingen. Begeleiding bij de opstart en werking van eventueel nieuwe voedselteams.
Inbreng van milieuraad
Vorm geven aan en financieren van het volwassenenluik.
Inbreng van scholen en/of oudercomités
Ondersteuning en promotie van het project, organiseren van één van de zaken uit het aanbod van het volwassenenluik, organiseren van bijkomende acties (gezonde dranken op school, biologische fruit op school, afvalarme school, …) waardoor het project een nieuwe dynamiek krijgt en een nog duurzamer resultaat krijgt.
Inbreng van Tandempartner (Velt)

Conceptontwikkeling, ondersteuning van de ecosmoscampagne en bij de communicatie, advies over inhoudelijke invulling ecologische voeding, vormingen en beschikbaar stellen van de lesgevers en ondersteunende website.

 

Isolatieslag

De stad Gent wilt de inwoners van 9 wijken aanmoedigen om hun dak te isoleren. Om van sensibilisatie ook over te gaan tot daadwerkelijke actie, wil de stad Gent een samenaankoopactie organiseren waarbij en masse isolatiematerialen en diensten worden aange'kocht'.

 Met deze samenaankoop wilt de stad Gent zoveel mogelijk mensen aanzetten tot het correct isoleren van hun dak. Daarbij wil de stad de nadruk leggen op een aantal aandachtspunten voor een goede constructie (dampopen, luchtdicht, mét onderdak, ...). De nadruk ligt op een correcte uitvoering, juiste keuze van materialen en een gezond binnenklimaat. Er worden een aantal eisen voor deelname vooropgesteld zodat zeker is dat de inwoners geen verloren investering doen door foute afwerking:

 • Aanwezigheid onderdak is verplicht.
 • Isoleren kan alleen mits een goede luchtdichte afwerking
 • Er wordt alleen gewerkt met bio-ecologische materialen (vlas, papiervlokken, glaswol en rotswol). Deze materialen scoren beter naar milieu-impact en zijn bovendien dampopen wat een vereiste is voor een gezond binnenklimaat.
 • Er wordt een minimale isolatiedikte overeenstemmend met R = 4.7 m²K/W vereist.

De samenaankoopactie biedt niet alleen de samenaankoop van isolatiematerialen aan, maar ook van diensten. Op die manier komen ook mensen zonder kennis van isoleren (die vaak door de bomen het bos niet meer zien) in aanmerking voor deze actie.

Inbreng van Milieuadvieswinkel

 • workshops voor de doe-het-zelver
 • opstellen handleiding dakisolatie
 • communicatie.

Inbreng van Vzw REGent

 • controleren van de offertes
 • advies en begeleiding: deelnemers kunnen, voor de start van de isolatiewerken, bij hen thuis een deskundig advies krijgen van een specialist. Aanvullend kan de deelnemer zich één of meerdere uren door deze specialist laten bijstaan tijdens het plaatsen van de isolatie.
 • pvolging van de werken
 • Communicatie.

Inbreng van Tandempartner (VIBE)

 • advies en ondersteuning bij de algemene organisatie van de actie en bij de opstart van het project
 • deelname voorbereidende vergaderingen
 • advies en ondersteuning bij het opvragen van prijzen ( samenstellen offertevraag en    beoordelingscriteria,   opstellen lijst potentiële aannemers/handelaars, vergelijken offertes, selecteren aannemers/handelaars)
 • advies en ondersteuning bij organisatie infoavonden
 • advies en ondersteuning na afloop van het project
 • een tandemspreekbeurt (infoavond) rond het thema.

 


 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.