Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Vernieuwde methodieken ter implementatie van de cluster energie

GEZOCHT: PILOOTGEMEENTEN

Versterk je energiebeleid en REG-werking door het maximaal inschakelen van de 25 jaar expertise van Dialoog vzw.

Dialoog vzw heeft de voorbije jaren reeds meer dan 120 BouwTeam-cursussen ingericht en verzorgt regelmatig aangepaste programma’s voor architecten en andere bouwprofessionelen. Onze vormingsprogramma’s vertrekken van de concrete hedendaagse bouwpraktijk, gekoppeld aan bewezen concepten (bijv. K30 isolatiepeil) en rekening houdend met verwachte evoluties (de EPR – Energieprestatieregelgeving).
Door als pilootgemeente in te tekenen op ons recent goedgekeurd DULOMI-project ‘Vernieuwde methodieken voor de cluster Energie’ kan je met de inzet van onze inhoudelijke medewerkers een forse impuls geven aan de invulling van de cluster Energie, zowel voor de eigen interne werking als in de rechtstreekse benadering van de doelgroep bouwers & verbouwers.

MAATWERK VOOR INTERNE WERKING
Op het niveau van onderhoud, renovatie en verbouwing van gemeentelijke gebouwen kan een belangrijke energiebesparing gerealiseerd worden. Het gaat hier niet om de grotere en uitbestede (nieuw)bouwprojecten, maar om kleinere projecten en ingrepen waarvan er in elke gemeente tientallen voor het grijpen liggen en die correct moeten aangepakt en uitgevoerd worden.
Op basis van een intake-sessie worden de concrete (vormings)behoeften van de gemeente gedetecteerd, wat resulteert in:
1) BouwTeam-cursus voor alle betrokken ambtenaren (1 dag of 2 halve dagen)
Visie en praktijk van energiezuinig (ver)bouwen voor ambtenaren en diensthoofden (stedenbouw, leefmilieu, technische dienst, energiecoördinator, duurzaamheidsambtenaar, ruimtelijke ordening).
Doel: efficiënter beheer van het bestaande, verbeteringswerken volgens recente inzichten, beter advies toekomstige (ver)bouwers,…
2) Trajectbegeleiding: afgelijnde vooradviezen op maat van de eigen uitdagingen
Bouwfysisch advies, voorkomen en saneren van koudebruggen, algemene isolatietechnieken, aangepaste ventilatie,… .
3) Concrete aanvullende vorming voor de betrokken uitvoerders (technische diensten)
Verzorgd door Dialoog vzw of Dialoog zoekt extern vormingsaanbod.

NIEUWE BENADERING VAN BOUWERS EN VERBOUWERS
1) Programma van de bouwheer
Zeer laagdrempelig programma (1 zaterdag) vertrekkend van het algemeen (ver)bouwproces, waarin de eerste ideeën en concepten van energiezuinig bouwen en wonen worden aangebracht.
2) Concrete avondsessies
BouwAvond (introductie op het BouwTeam-programma)
Hoe verbouw ik mijn zolder?
Hoe ziet een duurzame aanbouw er uit?
Rationeel omspringen met energie

Voor de lokale promotie ontvangt de gemeente een concreet draaiboek, aangepaste folders voor alle programma’s en kan een wervende infozuil ingezet worden.
Promotie én inhoud van de programma’s vertrekken vanuit van de concrete behoeften van de bouwers/verbouwers (het project op zich), wat toelaat voor een bredere doelgroep te werken (er wordt niet dadelijk geappelleerd aan ‘energiezuinig’ en ‘speciaal’ bouwen; energiebesparing wordt aangebracht als comfortverhoging, slim bouwen en geld besparen).

Het project staat uitsluitend open voor gemeenten die de Samenwerkingsovereenkomst ondertekenden en de cluster Energie uitvoeren. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Dialoog vzw loopt van 1/02/2004 tot 30/06/2004 (eerste projectjaar).
Het aantal pilootcases is beperkt. Door in te tekenen geniet de gemeente alvast alle voordelen van het maatwerk én –door de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap- van een gunstige prijszetting.


Voor meer info of uitgebreider projectomschrijving:
Dialoog vzw
Ivo AERTS
016/23 26 49
ivo.aerts[a]dialoog.be
www.dialoog.be

de methodieken ter implementatie van de clusters energie VernieuwVernieuwde methodieken ter implementatie van de clusters energieVernieuwde methodieken ter implementatie van de clusters energieVernieuwde methodieken ter implementatie van de clusters energieV


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.