Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

MILIEUGEDRAGSSCAN en ECOTEAM op KANTOOR

1. Het EcoTeam op Kantoor.

De het EcoTeam op Kantoor begeleidt het proces, ondersteunt het team bij het vaststellen van de doelstelling, coördineert de rolverdeling en ondersteunt de themavoorbereiders. De gids bewaakt de actielijst, de tijd en de kwaliteit van het programma en maakt een verslag van de bijeenkomsten en de resultaten.


het EcoTeam van Beringen mét wormenbak

2. De Milieugedragscan voor kantoormedewerkers.

Zowel de Milieugedragscan als het EcoTeam op kantoor zijn het eerste jaar ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant. Vanaf 1 oktober 2003 worden beide modellen verder verfijnd en geïmplementeerd in Vlaanderen met de steun van het Dulomi projecten fonds van Aminal.


presentatie Milieugedragsscan bij het schepencollege van Beringen

meer info bij steven vromman
016 23 26 49


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.