Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Wijk in groei

Zondag 19 oktober 2004 was de startdag van het project ‘Wijk in groei’, een initiatief van Oostendse Haard, Duinenwacht, Riso, Velt en tuinarchitecte Niké Verfaille. Vanaf de startdag gaan deze organisaties en de bewoners van de sociale woonwijk ‘Steene’ samenwerken. De herinrichting van het groen in de wijk zal de focus zijn van de samenwerking. Het is voor het eerst dat bewoners en experts sàmen het groen in hun wijk ontwerpen.

De Duinenwacht doet sinds een tweetal jaar het groenbeheer in de wijk Steene. Ze proberen dat op een ecologisch verantwoorde manier te doen: zonder pesticiden. Dat moet ook zo. Vanaf 2004 mag in openbaar groen niet meer gewerkt worden met pesticiden. Die schadelijke producten oefenen immers een zware druk uit op het milieu. Voor de bewoners van Steene is het wennen. ‘Onkruid’ heeft in hun wijk immers nooit een plaats gehad.

Project Stene:
Bewoners ontwerpen mee aan het groen in de wijk

Het project Stene wil het openbaar groen in de wijk Stene ecologisch omvormen en beheren. De bewoners worden bij het hele proces betrokken. De positieve maar ook de negatieve ervaringen worden bruikbaar gemaakt voor openbare besturen, ontwerpers en sociale huisvestingsmaatschappijen via een boek.

Ecologisch groen
Velt wil de beleving en de aanleg van ecologisch siergroen overal veld doen winnen, zowel in privétuinen als in het openbaar groen. 'Natuur' hoort immers niet alleen in reservaten thuis, maar mag overal haar rechten opeisen: ook in tuin en park, op straat en balkom, op het platteland en in de stad. In de ecologische siertuin ga je uit van het ondersteunen van natuurlijke processen. Je kiest er voor planten die aangepast zijn aan de bodem en streek, en je kiest ook voor schoonheid, voor aangepaste tuinkunst.

De methodiek: Planning for Real
In het project Stene inspireren we ons in het werken met de bewoners op de methodiek 'Planning for Real'. Deze methode, ontwikkeld door Tony Gibson, vertrekt vanuit de volgende overtuiging: veel mensen verkeren in een achterstandsituatie door een gebrek aan woorden en taalvaardigheid. Zijn uitgangspunt is dat de meeste mensen met die communicatieve achterstand tal van capaciteiten bezitten die niet uit de verf komen. In zijn methode speelt daarom het visualiseren een grote rol in het maken van buurtontwikkelingsplannen.

De verschillende stappen in het project Stene
-Oktober 2003: startmoment
-Oktober-november 2003: samen met enkele bewoners opmaken van een maquette van de wijk
-November 2003: op uitstap met de bewoners naar voorbeeldprojecten in Gent
-December-januari 2003: bevraging van de bewoners: hoe moet de wijk er gaan uitzien?
-Januari 2003: activiteit met de kinderen uit de wijk: hoe willen zij dat hun wijk er gaat uitzien?
-22 februari 2004: winterwijkfeest
-14 maart 2004: tentoonstelling eerste ontwerp
-Maart 2004: inspraakvergadering met de bewoners: ziet het ontwerp er goed uit?
-April 2004: definitieve ontwerp
-Doorlopend: groenarbeiders van vzw Duinenwacht volgen cursus ecologisch groenbeheer
-Vanaf mei 2004: uitvoering ontwerp
-September 2004: voorstelling boek waarin ervaringen beschikbaar worden gemaakt

Samenwerkingsverband
Velt (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze): coördinatie project
Velt vzw telt ruim 13.500 leden in Vlaanderen en Nederland in meer dan 100 plaatselijke afdelingen. Velt wil de ecologische leefwijze concreet gestalte geven: in huis, tuin, keuken en daarbuiten

Contactpersoon:
Mieke Schauvliege - Liesbeth Janssens
Uitbreidingsstraat 392c
2600 Berchem
03.281.74.75
mieke.schauvliege[a]velt.be
liesbeth.janssens[a]velt.be

Riso Brugge: participatieve gedeelte van het project
RISO vzw organiseert groepen mensen die kwetsbaar staan in onze samenleving. Ze analyseren samen met deze groepen de problemen waarmee zij geconfronteerd worden.

Contactpersoon:
Paul Meersman - Marianne Depestel
Torhoutse Steenweg 100A
8000 Brugge
050.39.37.71
risobrugge[a]pi.be

Niké Verfaille: ontwerp
Niké Verfaille is tuinarchitecte en specialiseerde zich in het maken van ecologische ontwerpen voor tuinen en openbaar groen.
Zinniastraat 39
9000 Gent
09.226.62.87
n.verfaille[a]alert-eco.be

Oostende Haard: logistieke ondersteuning - participatieve gedeelte van het project
De Oostendse Haard is een sociale huisvestigingsmaatschappij die ondermeer de woningen beheerd van de wijk Steene

Contactpersoon:
Vanessa Vens - Lieve Steen
Nieuwpoortsesteenweg 205
8400 Oostende
059.70.29.54
vanessa.vens[a]oostendsehaard.woonnet.be
lieve.steen[a]oostendsehaard.woonnet.be

Duinenwacht: uitvoering project
Duinenwacht vzw is een sociaal tewerkstellingsproject. Activiteiten: intensieve natuurbeheerswerken in de regio Oostende en in de Westhoek, in opdracht van gemeenten, provincie, Vlaams gewest. Ze doen momenteel het groenbeheer in de wijk Stene en zullen het ecologisch ontwerp uitvoeren.

Contactpersoon:
Maarten d'Hondt
0478/64.36.59
duinenwacht[a]werkhoek.be


Meer informatie
- download de folder van het project

- Foto wijk van nu

- Foto startdag

- Foto wijkplan

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.