Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Kiezen voor de juiste houtsoort in een goed uitgewerkte constructie:
VIBE vzw bereidt handboeken en praktijkcursussen voor

Hout is een geschikt materiaal voor allerhande toepassingen. Iedereen kent wel een aantal redenen om te kiezen voor hout. Toch heeft hout ook te kampen met een negatief imago. Een slecht houtgebruik leidt tot tal van voorbeelden van vroegtijdig falen of rot worden van houten constructies. Hout is een natuurlijk product en kan inderdaad rotten bij langdurige blootstelling aan vocht. Om aantasting te vermijden kiest men er meestal voor om het hout preventief chemisch te verduurzamen. Het kan echter ook anders. Door te kiezen voor de juiste houtsoort in een goede constructie, en aldus langdurige hoge vochtgehaltes te vermijden, is het mogelijk de levensduur van houten producten aanzienlijk te verhogen.

Weer en wind
In veel houttoepassingen is het hout blootgesteld aan weer en wind. Denk maar aan straatmeubilair, parkeerpaaltjes, wandelpaden, speeltuigen, ramen of deuren. Dit betekent dat het hout nat kan worden. Dit is principe geen probleem, hout gaat immers niet onmiddellijk rotten als het nat wordt. Wel belangrijk is om de tijd waar het houtvochtgehalte boven de 20% ligt, zo kort mogelijk te houden. Een goede constructie met gepaste detaillering moet in de eerste plaats indringen van vocht voorkomen en in de tweede plaats, maar minstens even belangrijk, toelaten dat het hout goed kan drogen.

Enkele voorbeelden
In veel toepassingen, zoals speeltuigen, heeft het hout rechtstreeks en permanent grondcontact. Door bvb. houten palen op een voet te zetten, vindt er geen opstijgende vochtstroom plaats in de balk. Bijgevolg zijn neerslag en dauw de enige resterende vochtbronnen. Als het hout voldoende kans krijgt om te drogen hoeft dit echter geen probleem te zijn.
Een ander gevoelig punt zijn de horizontale vlakken in een constructie. Water kan hierop langdurig blijven liggen en verhindert zo een snelle droging van het hout. Dit is eenvoudig oplosbaar door bijvoorbeeld de vlakken af te schuinen. Bij ramen is dit geen probleem, omdat het hier meestal mogelijk is om een hellinghoek >15° aan te houden. In sommige gevallen, zoals bij terrassen, zijn horizontale vlakken echter moeilijker te vermijden. Een afgeronde of afgeschuinde profilering kan ook hier een oplossing bieden.

Er bestaan tal van gelijkaardige maatregelen om hout constructief te beschermen. Momenteel bereid VIBE vzw publicaties en cursussen voor om, praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor duurzaam houtgebruik in allerhande toepassingen (vanaf februari 2003).
In het najaar van 2004 volgt er een tweede deel van het project rond bouwdelen voor laag-energiegebouwen in bio-ecologische houtskeletbouw.

Voor meer info i.v.m de geplande vormingen, zie folder.

contact: peter.geldof[a]vibe.be  

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.