Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Speelbossen

Dit project is gestart in oktober 2004 en loopt tot oktober 2006. Het is de bedoeling een 8-tal gemeenten (of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden), verspreid over Vlaanderen, te begeleiden en te ondersteunen bij het realiseren van speelbossen. Het gaat daarbij zowel om het aanduiden van geschikte speelzones in bestaande bossen als om het aanplanten van nieuwe speelbossen.

Gemeentebesturen hebben vaak reeds lang de intentie een speelbos te realiseren voor de plaatselijke jeugd, maar vaak blijft dit bij tekst in beleidsplannen. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) wil deze gemeenten een duwtje in de rug geven om hun speelbos ook effectief te realiseren, en hen daarbij adviseren en begeleiden.

Met dit project wil de VBV de speelbossenproblematiek meer erkenning geven en informatie en kennis verspreiden. Zo wordt er bijvoorbeeld een praktische handleiding opgemaakt voor de realisatie van speelbossen.

Contactpersonen: Rik De Vreese, 09 264 90 49, en Katrijn Gijsel, 09 264 90 54.terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.