Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Voorbeeldsubsidiereglement voor hernieuwbare energie als stimulerende actie naar de burger

ODE-Vlaanderen (Organisatie voor Duurzame Energie) wenst de gemeenten te ondersteunen om de doelstellingen in de cluster energie van de Samenwerkingsovereenkomst te bereiken. Eén van de middelen hiertoe is een gemeentelijk subsidiereglement voor de toepassing van hernieuwbare energie in gebouwen. Daarom stelde ODE-Vlaanderen, in overleg met lokale overheden en in samenwerking met de sector, een voorbeeldsubsidiereglement op voor de toepassing van warmtepompen, thermische en fotovoltaïsche zonne-energie.

Een ruime toepassing van dit subsidiereglement helpt niet alleen de lokale besturen hun doelstellingen te behalen, het kan ook de algemene introductie van hernieuwbare energie in gebouwen bevorderen. Daarom hopen we dat de Vlaamse steden en gemeenten dit reglement massaal zullen toepassen.

Voorbeeldsubsidiereglement (, 250 kB)

Motivatie van ODE (, 170 kB)

Uitgekeerde subsidies in Vlaanderen 1994 - 2005 (, 1,8 MB)

Wettelijke vereisten voor warmtepompen (, 165 kB)


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.