Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Projectbegeleiding op maat door Tandem in 2004

Hieronder vind je enkele voorbeelden van ambitieuze projecten die in 2004konden rekenen op een begeleiding op maat door de Tandem. Bij zo 'n begeleiding kunnen één of meerdere medewerkers van een Tandempartner zich voor maximum 10 werkdagen mee inzetten om het project op te starten en uit te werken. Klik even op de projecttitel als je een korte beschrijving wil lezen. Zo kan je misschien inspiratie opdoen als je zelf een project wil opstarten.

Elektroboot Gent

Vzw Elektroboot zet een nieuwe vorm van openbaar stedelijk vervoer op de Vlaamse kaart. Tandem bracht in Gent alle betrokken partners rond de tafel voor het uittekenen van openbaar vervoer over water. In tal van Vlaamse steden liggen de waterwegen er quasi ongebruikt bij, terwijl ze een deel van de oplossing kunnen bieden voor de stedelijke congestie. Bovendien stoot een elektroboot, in tegenstelling tot de klassieke boot met dieselmotor, geen schadelijke gassen uit in de onmiddellijke omgeving. In de toekomst kan de boot mogelijk volledig groene elektriciteit ‘tanken’.

Voorlopig lijkt het water nog te diep om openbaar vervoer over de Gentse grachten te organiseren, maar met dit Tandemproject is het pad wel geëffend. De stad Gent blijft het concept genegen en spant zich in om de praktische bezwaren weg te werken. En wat in Gent kan, moet ook in andere Vlaamse steden kunnen.

Fietsenproject Zomergem

Hoe beperk je het autoverkeer binnen je gemeente? Gemeente en Milieuraad Zomergem, De Lijn en Tandem hebben samen een origineel scenario uitgewerkt. Gevonden en gestolen fietsen worden door de gemeente verzameld, hersteld en als publieke fiets ter beschikking gesteld. De Zomergemse student kan nu bijvoorbeeld aan de bushalte een gemeentelijke fiets nemen en het laatste deel van zijn traject naar huis trappend afleggen. Dit bespaart telkens een autorit heen en weer.  En hij hoeft geen eigen fiets onbeheerd een dag achter te laten.

De rond de tafel bijeengebrachte partners bedachten creatieve oplossingen voor problemen als stalling, beveiliging en onderhoud van de fietsen. Ook subsidiemogelijkheden en verzekering kwamen aan bod. Volgens een op maat gesneden communicatieplan wordt het initiatief in de hele gemeente kenbaar gemaakt. Op de zomerkermis eind juni 2005 gaat het project officieel van start onder de titel ‘Zomerfietsen’.

‘Natuur kleurt de Zeurt’ in Schoten

De Zeurt is een woonwijk met grote kavels in Schoten die aansluit bij de groene gordel van noordelijk Antwerpen. Het wijkcomité, de lokale Natuurpuntafdeling en de gemeente beklemtonen de bestaande natuurwaarde van het gebied. Het tegengaan van de groenversnippering is een prioriteit. Zonder deze oorspronkelijke doelstelling uit het oog te verliezen, groeide tijdens het Tandemproject het inzicht dat een groots opzet best via meerdere kleine initiatieven verloopt. En dat instemming en enthousiasme van de wijkbewoners van cruciaal belang zijn.

Met een herbebossing en het afsluiten van een verkeersweg geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. Ook het plaatsen van wildspiegels heeft een duidelijke signaalfunctie: inderdaad, er lopen nog enkele reeën in de wijk rond. En met een aantal ingrepen in de eigen tuin kan je het deze en andere dieren meer naar hun zin maken. Hoe je tuin ecologisch aanleggen, kan de wijkbewoner dan weer leren op een tuinwandeling onder leiding van een Velt-deskundige. Het Tandemproject heeft een hele dynamiek op gang getrokken die nog lange tijd kan doorwerken.

REG en Gezond Binnenklimaat in Sociale Woonwijk ‘Hazelaar’ in Laakdal

De vrijmaking van de energiemarkt veroorzaakt her en der in sociale woonwijken voor chaotische toestanden. De argeloze bewoners zijn een makkelijk slachtoffer bij de ronselpraktijken van bepaalde energieleveranciers. Ze belanden in een ondoorzichtig kluwen van facturen waar dikwijls niemand nog een uitweg ziet – ook de leveranciers zelf niet. Samen met OCMW en gemeente Laakdal heeft Tandem de problematiek voor de bewoners van de wijk De Hazelaar proberen te verduidelijken. Meteen bleek dit voor het OCMW ook een ideaal aanknopingspunt om met de bewonersgroep een initiatief rond energiebesparing en gezond binnenklimaat op te zetten. Het Tandemproject resulteerde in een stappenplan voor de uitwerking van een concrete handleiding rond Rationeel Energiegebruik en Gezond Binnenklimaat, in overleg met en op maat van de doelgroep.


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.