Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto
print deze fiche   terug naar de kofferfiches

KofferficheProject: Geboortebos

Algemene gegevens
Soort project - Milieuproject
Thema’s - Natuur
Gemeente(n) gemeenten, milieuraad, vereniging ...,
Land België

Praktijkvoorbeelden

Partners
Verantwoordelijke organisator Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw
Type organisator gemeente
Contactpersoon Eliza Romeijn-Peeters
Adres Geraardsbergsesteenweg 267
9090 Gontrode
Telefoon 09/264.90.54
Fax 09/264.90.92
E-mail Eliza.Romeijn-Peeters[a]vbv.be
Website www.vbv.be
Samenwerkende partners
- vereniging :  vb Gezinsbond

Beschrijving

Voor elke baby die dit jaar het levenslicht ziet in jouw gemeente, planten we een boompje in het (gemeentelijke) geboortebos. De ouders komen zelf het boompje planten en geven hun boom een naamlabel. Naarmate de bos-kids groeien, groeit ook ‘hun’ bos en is het een toffe plek om met oma en opa te gaan wandelen, om kampen te bouwen of al spelend de natuur te ontdekken.

Deze fiche geeft praktische tips bij de aanplanting van een geboortebos. Wie betrek je erbij? Welke organisaties kunnen mee aan de kar trekken? Hoe organiseer je de aanplanting? Het planten hoeft niet per se op een onbebost terrein. Je bewijst de natuur ook een dienst door een bestaand (dennen)bos om tot vormen tot een meer natuurgetrouw gemengd loofbos met inheemse boomsoorten of door het aanplanten van een geboortedreef.

Het gemeentelijke infoblad kan gebruikt worden om te informeren en te werven. Het kan ook gebruikt worden om een verslag van de plantactie te brengen en sporadisch te berichten over de evoluties van het bos, zoals broedgevallen, inrichting, groei en ontwikkeling van nieuwe plantensoorten.

Doelstelling

-         Aanplanting van een geboortebos

-         Draagvlak voor de bosuitbreiding lokaal en in het algemeen

-         Meer verbondenheid met en respect voor het aangeplante bos

-         Het vooruitzicht dat de gemeente samen met de ouders, scholen en jeugdverenigingen het nieuw aangeplante bos kan openstellen eens de kinderen ongeveer 10 jaar oud zijn

Het doel van geboortebossen is symbolisch aantonen dat elk kind moet kunnen opgroeien in een gezonde, groene wereld. Op die manier worden er jaarlijks heel wat bomen geplant en wordt er van bij de wieg getimmerd aan het maatschappelijk draagvlak voor het behoud en de uitbreiding van onze Vlaamse bossen.


Doelgroepen

Ouders, grootouders en familie van de kinderen die het voorbije jaar geboren zijn in de gemeente.


Link met De Samenwerkingsovereenkomst

Het aankopen en het plantklaar maken van gronden voor de aanleg van een geboortebos kunnen in aanmerking komen als te subsidiëren project binnen het thema natuur van de samenwerkingsovereenkomst, indien aan de algemene en specifieke voorwaarden voor projecten is voldaan (punt 8.4.1 en criteria beoordeling).

 

 

Blijvende duurzame sensibiliserende items en randinfrastructuur zoals infoborden, zitbanken en schuilhutten kunnen ook gesubsidieerd worden via de samenwerkingsovereenkomst, indien de kosten ervan niet meer dan 20 % van de totale kosten bedragen. De opmaak van een brochure komt niet in aanmerking voor subsidie. Indien het bos later als speelzone zal gebruikt worden, mogen de kosten ervan maximaal 60% bedragen van de totale kosten.

 

 

Sommige gemeente beschikken over mina-werkers of groenjobs om aan natuurbeheer te doen. Voor bepaalde werkzaamheden kan men beroep doen op deze gesubsidieerde werknemers. Dit geldt zeker voor acties die te beperkt zijn om in te dienen als subsidieproject of als het gaat om onderhoud en natuurbeheer."

 

Let op: de hier vooropgestelde link met de Samenwerkingsovereenkomst is louter richtingaangevend. De inhoudelijke evaluatie van de effectieve uitvoering van acties of projecten, voorgesteld door de gemeente als invulling van bepaalde artikels binnen de Samenwerkingsovereenkomst, gebeurt uiteindelijk door de Vlaamse Overheid. Op de website http://samenwerkingsovereenkomst.lne.be kan ondermeer de contracttekst van de Samenwerkingsovereenkomst worden teruggevonden.


Specifieke aandachtspunten

·         Beschikken over de nodige vergunningen en toelatingen en een terrein dat aangeplant of omgevormd kan worden

·         Duiding van het initiatief bij de doelgroep

·         Sensibilisatie en aanwezigheid van voldoende mensen

·         Persaandacht


Inbreng partner(s)

·         een partner die de link vormt naar de gezinnen, zoals de Gezinsbond: http://www.gezinsbond.be/injebuurt

·         een partner die een te bebossen terrein ter beschikking stelt (gemeente, provincie, Vlaams Gewest, particulier, natuurvereniging)

·         een partner die het terrein plantklaar maakt (maaien, ploegen of frezen, eggen, boren van plantgaten) (natuurvereniging, technische dienst gemeente, arbeiders van provincie of Agentschap voor Natuur en Bos)

·         een partner die het plantsoen ter beschikking stelt (gemeente, provincie, Agentschap voor Natuur en Bos, natuurvereniging)

·         een partner die sensibiliseert (nut van bossen, uitleg over boomsoorten) (milieuvereniging, milieuadviesraad, milieudienst)

·         een partner die het geheel coördineert (milieuvereniging, milieuadviesraad, milieudienst)

·         contacteer ook steeds de lokale wachter van het Agentschap voor Natuur en Bos, die je met raad en daad zal bijstaan


Timing

Voorbereiding (opstellen aanplantingsplan, voorbereiden terrein, aankopen plantsoen, uitnodigen partners, organisatie bosplantdag): 2 tot 3 maanden indien er grond ter beschikking is; reken meer dan één jaar indien er nog een te bebossen grond moet worden gezocht en aangekocht;

- Uitvoering (voorbereiding op terrein, bosplantactie): 1 tot enkele dagen

- Nazorg (controle aanplanting, wildbescherming, onderhoud): enkele weken

- Plantmoment: elk jaar kan een plantdag worden georganiseerd (bijvoorbeeld de dag van de rechten van het kind op 20 november, de dag van de natuur rond 20 november of de nationale boomplantdag op 21 maart), november en maart zijn immers ideale plantmaanden.

Budget

De grond wordt ter beschikking gesteld door één van de partners. Indien er geen grond ter beschikking is, dient deze aangekocht te worden (reken hiervoor op €1,00 tot €2,00 per m²). Voor de aankoop van een terrein kan een subsidie worden aangevraagd in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst (project, Thema Natuur).  

- Ook voor de inrichting voorziet de Samenwerkinsovereenkomst subsidies (project, Thema Natuur). De kosten voor randinfrastructuur mogen maximaal 20% bedragen van de totale kostprijs die voor subsidie in aanmerking komt. Tenzij het geboortebos wordt opengesteld als speelbos, dan mogen de kosten voor randinfrastructuur oplopen tot 60% van de totale kostprijs die voor subsidie in aanmerking komt.

- De voorbereiding van het terrein kost ongeveer €1.000 per hectare, maar dat is sterk afhankelijk van de nodige werkzaamheden die wisselen naargelang het vorige grondgebruik en de bodem.

- Bosplantsoen kost ongeveer €2.000 per hectare, maar kan worden gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid (www.natuurenbos.be > Bos > Subsidies). Sommige provincies of gemeentebesturen geven bijkomende subsidies.

- De aanplanting gebeurt vrijwillig door de ouders en familie, eventueel i.s.m. een lokale vereniging.

- Natuurlijk moeten ook uitnodigingen verstuurd worden naar de ouders. Bijkomende zaken zijn eventueel: leuke en duurzame naamlabels, een ludieke persactie, een kunstwerk, een gedicht, een wandeling, een gedenkbord, een afsluitend drankje of een receptie. Na de aanplanting is er best een controle van de aanplanting door de arbeiders van de technische dienst.


Beschikbare downloads
1. Uitnodigingsbrief voor kersverse ou..(word - 24KB)
6. Praktische tips voor de aanleg van ..(word - 318KB)
7. Praktische tips, subsidies, vergunn..(word - 327KB)
8. Draaiboek voor bosplantacties(word - 289KB)
2. Plantdiploma voor de deelnemers aan..(pdf - 518KB)
3. Plantdiploma voor de deelnemers aan..(pdf - 558KB)
4. Voorbeeld informatieborden geboorte..(pdf - 38KB)
5. Voorbeeld informatieborden geboorte..(pdf - 372KB)


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?
Kaart met de deelname aan campagnes.
De Tandemkoffer
De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.
Tandem sprekersaanbod
Vernieuwde editie van ons sprekersaanbod nu on line.