Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto
Editie op de site  |  Schrijf in|  Schrijf uit  |  Contacteer ons  |  Tandemweb.be  
Januari 2010 - Tandem wenst je een biodivers jaar!  

INHOUD:

 

Elk uur verdwijnen 3 soorten

Tandem zet in op biodiversiteit

Tandembegeleiding: Durf tuinieren zonder

Tandemvoordracht: Waar was jij in 2010?

Tandemkoffer: Gemeenten in de bres voor lokale biodiversiteit

Tandemkoffer: Sneukelhagen brengen leven in de wegberm

Tandemkoffer: Ecologische Voetafdruk en biodiversiteit

Sint-Lievens-Houtem geeft zuurstof aan de natuur!

Week van de Aarde: iedereen in beweging voor een rijke natuur

11 juli: Spring mee met de Big Jump

Week van het Bos en Nacht van de Duisternis werken samen rond biodiversiteit

Gemeenten gezocht voor vervolgproject Ecopolis-Vlaanderen

Kalender

 
tandem is...
 Tandem is het steunpunt dat samenwerking tussen lokale besturen en
verenigingen rond natuur en milieu centraal stelt. Want lokale acties
zijn broodnodig voor een levendig milieubeleid in Vlaanderen. Elke
Vlaamse gemeente en vereniging kan hierin mee het verschil maken.
Tandem ondersteunt inwoners, lokale verenigingen en besturen om
initiatieven uit te werken in samenwerking met elkaar en/of andere
partners. Negen natuur- en milieuverenigingen bundelen daarom hun
expertise binnen Tandem en krijgen daarvoor de steun van de Vlaamse
Overheid.


Tandem steunt op allerlei manieren de samenwerking
tussen lokale verenigingen, besturen en milieuraden bij het opzetten
van duurzame projecten en activiteiten rond milieu en natuur. Voor een
overzicht van ons aanbod, klik hier.


 

Elk uur verdwijnen 3 soorten

afbeelding

2010 werd internationaal uitgeroepen tot jaar van de
biodiversiteit. De deadline om tegen 2010 het tempo waaraan de biodiversiteit
verdwijnt drastisch te verminderen, is niet gehaald. Nog dagelijks worden soorten in hun
voortbestaan bedreigd. Ook met de Vlaamse biodiversiteit is het dramatisch
gesteld: meer dan 25% van de soorten worden met uitsterven bedreigd. Hoog tijd
dus om een tandje bij te steken!


Een nieuw jaar begint traditioneel met nieuwjaarswensen en
goede voornemens. Met de steun van Tandem overhandigden een honderdtal lokale Natuurpuntafdelingen
een biodiverse nieuwjaarsbrief met wensen voor 2010 aan hun
gemeentebestuur. Met een symbolisch paar werkhandschoenen nodigen ze de
gemeentebesturen uit om samen aan de slag te gaan.


Tandem wil Vlaanderen in beweging brengen om de Vlaamse
biodiversiteit te helpen. Als gemeente en vereniging kan je hierin een
belangrijke rol spelen. Je beschikt immers over unieke kanalen om een groot
publiek te bereiken, te sensibiliseren en te activeren.


In deze Tandemmail lees je alles over wat Tandem te bieden
heeft rond biodiversiteit. Al onze producten zijn speciaal op maat gemaakt van verenigingen
en lokale besturen om samen te werken.

Tandem zet in op biodiversiteit

afbeelding

Tandem biedt verschillende publicaties aan over biodiversiteit: de Beter adviseren reeks
voor  milieuraadsleden en twee brochures met tal van leuke
actiemodellen: ééntje voor gemeenten en eentje voor verenigingen. Deze kan je
gratis downloaden of bestellen.


Tandem is bovendien volop bezig de
Tandemkoffer met alle projectmodellen te vernieuwen. Je komt hierover alles te
weten in onze volgende Tandemmail. Een tipje van de sluier: de nieuwe
Tandemkoffer zal vol zitten met inspirerende projecten en kant-en-klare hulpmiddelen
(stappenplan, communicatiemateriaal, achtergrondinformatie, voorbeeld
collegebesluiten, folders, brochures,...).  Hierin zitten ook heel wat
biodiversiteitsprojecten - je vindt ze alvast terug op onze biodiversiteitspagina.


Ook blijft Tandem paraat om jullie
te ondersteunen bij projecten met werksessies, begeleidingen, sprekers. Dit Tandemaanbod verweven we vanaf
2010 zoveel mogelijk binnen de projecten die je in Tandemkoffer kan vinden.
Daarnaast kunnen vereniging die samen met de gemeente een project opzetten
rekenen op de Tandemsubsidies.


Speciaal in 2010 kan je ook een infoavond organiseren
over biodiversiteit. (zie verder)


Op zoek naar nog extra inspiratie of
een mooie opportuniteit voor een activiteit? Download Tandem
2010
: deze activiteitenkalender bundelt alle gewestelijke campagnes en
evenementen die in het 2010 op ons afkomen. Of neem een kijkje op onze kalender in cyberspace,
deze wordt steeds aangevuld met interessante gelegenheden.

Tandembegeleiding: Durf tuinieren zonder

afbeelding

Biodiversiteit, wat doe je er zelf aan? In Kontich wordt op 5 en 6 juni het antwoord gegeven. Drie ecotuinen stellen de
deuren open. De compostmeesters, gemeente Kontich, Velt afdeling Netevallei, de
ecotuineigenaars, de Wijngilde en ATB de Natuurvrienden werken samen aan
een 'plezant én interessant' weekend om voornamelijk nieuwe mensen te bereiken: 'We willen 'Jan met de pet' tonen hoe ook
hij z'n steentje kan bijdragen aan biodiversiteit, in eigen tuin'.


Je
ziet voorbeelden van een fruitboomgaard, schapenweide, een
kleinfruitkorf, een stevig uitgebouwde kruidentuin, 'voortuinmoestuin',
konijnenweide, en in elke tuin specifieke info over composteringssystemen en het
gebruik van de compost en groenafval met demonstratie van diverse hakselaars.
'Ecologisch tuinieren prikkelt al onze
zintuigen: zaken 'creëren' met 'oogst uit de eigen tuin', dat is puur
genieten.'


Ook dat willen we de bezoekers meegeven: zo voorzien we
workshops wol vilten en komt iemand tonen hoe je kruiden en eetbare planten kan
gebruiken in de keuken. De Wijngilde laat bezoekers proeven van allerlei
fruitwijnen 'uit eigen tuin', en de lokale biowinkel tenslotte, verzorgt de
smaakzin: tijdens het bezoek aan de tuinen kan je proeven van allerlei
bio-proevertjes - zo hangen ook zij hun karretje aan onder vleugels van de
Bioweek.


Met de steun van Tandem maken we mooie flyers, met een uitgestippelde
wandellus langs de diverse tuinen en workshops. Zo vormt alles een mooi geheel
en hopen we vele geïnteresseerden te kunnen begroeten tijdens het eerste weekend
van juni.


Kontich is niet alleen: op 5 en 6 juni 2010 geven meer dan 100
Vlaamse ecotuinen hun geheimen prijs. Het moment dus om als gemeente/vereniging
ook jouw burgers/leden te tonen hoe elke tuin ecologisch, biodivers en zonder
pesticiden kan worden beheerd.


Zijn er deelnemende ecotuinen in jouw
gemeente? Interesse in samenwerking met Velt in het kader van het ecotuinweekend
2010?


Meer info: Riet Janssens, 03 287 80
96

Tandemvoordracht: Waar was jij in 2010?

2010 is
door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationaal jaar van de
biodiversiteit.
Internationale verdragen en ronkende politieke verklaringen hebben de
achteruitgang van de biodiversiteit echter niet gestopt. In 2010 wordt er geëvalueerd
en – hopelijk – nieuwe wegen uitgezet. Wil je het hele verhaal achter 2010 horen, dan kan je deze voordracht
bestellen bij Tandem.


Waar was jij in 2010? gaat in op de
actualiteit rond biodiversiteit. Op wereldvlak is er de grote conferentie in
het Japanse Nagoya. We hebben aandacht voor de Europese ambities en uiteraard
ook voor de Belgische en Vlaamse positie. In het tweede deel wordt een
overzicht gegeven van acties en mogelijkheden om tijdens (en na) het
internationaal jaar aan de slag te gaan met biodiversiteit.


De voordracht is onder
meer geschikt voor actieve vrijwilligers, gemeentelijke schepenen, ambtenaren en milieuraden. De spreektijd bedraagt 1,5 uur maar kan aangepast worden
op vraag, er is ook een voorbeeldartikel en infofiche beschikbaar over 2010. Spreker is Jos Gysels,
Hoofd van Natuurpunt Educatie.


Meer info: Annelore Nys of Jos
Gysels

Tandemkoffer: Gemeenten in de bres voor lokale biodiversiteit

afbeelding

Heel wat individuen, verenigingen
en gemeenten zetten zich in voor de lokale biodiversiteit. Nestkastjes ophangen,
poelen graven, een dagje werken in een natuurreservaat of het ecologisch beheren
van wegbermen.


Deze acties zijn veel meer dan een druppel op een hete plaat.
Maar het is belangrijk dat deze acties gekaderd worden in een integrale visie.
Het charter voor biodiversiteit vormt hiervoor het uitgelezen instrument. Dit is
een engagementsverklaring tussen een gemeente en vereniging om samen werk te
maken van lokale biodiversiteit.


Bij elk charter hoort ook een actieplan met
concrete acties om de biodiversiteit op terrein te versterken. Ondertussen
ondertekenden al meer dan 25 gemeenten dit charter. Ook in 2010 zullen heel wat
gemeenten het charter ondertekenen.


Herent was één van de eerste
gemeenten die het charter ondertekenden. In het actieplan beloofden de gemeente
en Natuurpunt Herent om samen aan de slag te gaan. Ze werken onder meer samen
rond de opmaak en samenstelling van een Ruimtelijk UitvoeringsPlan ‘Open
Ruimte’, de afkoppeling van hemelwater, het uitdiepen van een voormalige
veedrinkpoel en de inrichting van bunkers als verblijfplaats voor vleermuizen.


Afdelingsvoorzitter Joris De Coster getuigt: 'De gemeente en Natuurpunt Herent
werken heel goed samen. Het charter voor biodiversiteit van Natuurpunt stelde
ons in de gelegenheid om een erg mooi programma uit te werken rond natuur,
biodiversiteit, water en open ruimte. Op die manier werken we toekomstgericht
aan de bescherming van de biodiversiteit in Herent.'


Meer info: Annelore Nys


foto: Staf De Roover

Tandemkoffer: Sneukelhagen brengen leven in de wegberm

afbeelding

Tover een eentonige wegberm om in een haagkant
of plant struiken langsheen de toegangsweg van een school. Wil je er niet enkel
een voederplaats en schuilplaats voor dieren van maken? Gun je de kinderen en
wandelaars ook een lekkere hap? Maak er dan een sneukelhaag van. Een
sneukelhaag bestaat uit soorten met eetbare vruchten.


De Vereniging voor Bos in Vlaanderen werkt aan
een nieuwe Tandemkofferfiche rond sneukelhagen.  Deze kofferfiche met actiekit biedt je heel wat nuttige
informatie, tips en kant-en-klare werkdocumenten. Je vindt er onder andere inspirerende
voorbeelden, kleurprenten voor infopanelen en draaiboeken.


Interesse? Hou Tandemweb in het oog voor de lancering van
deze, en andere nieuwe kofferfiches.


Meer info: Eliza Romeijn-Peeters

Tandemkoffer: Ecologische Voetafdruk en biodiversiteit

afbeelding

In 2009 gingen acht pilootgemeenten enthousiast aan de slag met
de campagne ‘Ecologische Voetafdruk’ van WWF en Ecolife. En met succes! Het
concept blijkt een ideaal instrument om de vele verschillende facetten van een
duurzaam lokaal milieubeleid aan te kaarten bij de bevolking. De voetafdruk
toont ons ‘the big picture’, de samenhang van onze levenswijze en de mondiale
milieutoestand.


Zo is er ook een duidelijke link tussen Ecologische
Voetafdruk en Biodiversiteit.


Om dit te verduidelijken plaatst WWF in het ‘Living Planet
Report 2008’ twee belangrijke grafieken naast elkaar: de eerste toont de afname
van de biodiversiteit, de tweede de stijging van de mondiale voetafdruk, voor
dezelfde periode... Het punt is duidelijk! (zie fig)


Naast de vele mogelijkheden om met Tandem te werken rond
concrete lokale biodiversiteit, kan iedere gemeente in 2010 dus aan de slag met
een hip en overkoepelend concept: de Ecologische Voetafdruk! Je krijgt een
gepersonaliseerde online calculator en talrijke bijlagen om een inspirerende
campagne met toffe acties uit te werken! Doen!


Meer info: Tim Schockaert of Isabel Rainchon

Sint-Lievens-Houtem geeft zuurstof aan de natuur!

afbeelding

Sinds september 2004 houdt de vzw Natuureducatief Centrum (NEC) De
Pastorie zich bezig met het uitwerken en begeleiden van natuureducatieve
activiteiten voor kleuter- en basisscholen


Het Natuureducatief Centrum ontvangt jaarlijks circa 1800
leerlingen. In het internationale jaar van
de biodiversiteit wil het NEC kinderen en volwassenen tonen hoe verscheiden de
natuur in hun onmiddellijke leefomgeving wel kan zijn. De aanleg van een vlindertuin en bouw van een
beestentoren op het domein leek hiervoor een ideaal werkinstrument.


In overleg met het gemeentebestuur werd deze aanleg grondig
voorbereid. De gemeentelijke milieudienst zorgde voor het klaarleggen van het
terrein, de aanvoer van compost en mulch. De medewerkers van het
Natuureducatief Centrum stonden in voor het echte plantwerk en de eigenlijke
bouw van de beestentoren. Het werd een stevige houten constructie met groendak,
opgevuld met allerlei recuperatiemateriaal, snoeihout, stro,…


Deze toren is een
ideale schuilplaats voor grote en kleine dieren: egels, mieren, pissebedden,
spinnen, kevers… kortom voor elk dier is er in dit hotel wel een kamer vrij! Door het
inbouwen van verscheidene 'kijkdoosjes'
worden bezoekers aangezet om de toren en zijn bewoners van dichterbij te gaan
bekijken. Door de keuze van de planten in de vlindertuin worden insecten
aangetrokken.


In september 2009 werden de vlindertuin en beestentoren
feestelijk ingehuldigd met een workshop voor kinderen tijdens Open Monumenten
Dag. In de week daarna volgde nog een info-avond rond de natuurvriendelijke
tuin en biodiversiteit. De publiciteit voor al deze evenementen werd verzorgd
door het gemeentebestuur. De subsidiëring door Tandem gaf een extra steuntje in
de rug.


Tandem biedt een beperkte financiële ondersteuning voor verenigingen die een Tandemproject opzetten met stad of gemeente.


Meer info: Tandemweb.

Week van de Aarde: iedereen in beweging voor een rijke natuur

afbeelding

De Week van de Aarde loopt in 2010 van 18 tot 25 april en
staat in het teken van biodiversiteit én recreatie. De campagneweek wordt op
gang getrokken met een nationaal startevenement 'Walk for nature' op 18 april,
georganiseerd door Natuurpunt Oost-Brabant en Velpe-Mene, Bond
Beter Leefmilieu, Pasar, Velt en JNM in Meldert (Hoegaarden). Op zondag 25
april sluiten verschillende regionale en lokale biodiversiteitsactiviteiten de
campagne af.Met de slogan 'Iedereen in beweging voor een rijke natuur' slaat de
milieubeweging in 2010 de handen in elkaar met enkele socio-culturele
verenigingen, zoals Pasar en ATB De Natuurvrienden om zoveel mogelijk
lokale verenigingen, overheden, scholen en individuele burgers in beweging te
zetten voor het behoud van de biodiversiteit. Iedereen kan zijn steentje
bijdragen voor een rijke natuur door: • deel
  te nemen aan de nationale starthappening 'Walk
  for Nature' en lokale biodiversiteitsactiviteiten

 • een
  leuke natuurbelevings- of beschermingsactiviteit te organiseren tijdens
  Week van de Aarde (bij voorkeur op 25/04). Registreer jouw
  activiteit en bestel gratis campagnekrantjes voor de bezoekers op onze website.

  Als vereniging kan je mits samenwerking met de gemeente of stad een Tandemsubsidies aanvragen. Deadline is 15 maart.

 • charter
  voor biodiversiteit te ondertekenen

Meer info,
nieuwsbrief Week van de Aarde en registratie activiteit: www.weekvandeaarde.be

11 juli: Spring mee met de Big Jump

afbeelding


2010 is het internationale jaar van de Biodiversiteit. Daarom besteden natuurorganisaties en overheden er dit jaar extra aandacht aan. Ook BIG JUMP
speelt hierop in. Na het succes van het thema van vorig jaar - ‘Doe het voor de
vis’ -, duiken we dit jaar in het waterleven.
Spring mee met je vereniging op 11 juli. Heel wat lokale
besturen programmeren op de Vlaamse Feestdag ook een evenement. Vaak zijn zij
ook de stuwende kracht voor de organisatie van de Big Jump. Overtuig daarom je
gemeente om dit spetterend en ludiek waterevenement op te nemen in hun
feestprogramma voor 11 juli.

Als je als vereniging meewerkt met de gemeente of stad kan je een Tandemsubsidies aanvragen.Meer info: Big Jump of neem deel aan ons infomoment en kom alles te
weten hoe je een Big Jump organiseert.Infomoment Big Jump
(08/05/10)

Opzet van het infomoment is om alle organisatoren en andere
geïnteresseerden te informeren over het campagnethema en -materiaal,
veiligheidsvoorschriften, andere praktische en financiële afspraken. Het
is ook een uitgelezen kans voor de organisatoren om tips en tricks uit te
wisselen voor een nog betere organisatie van een Big Jump evenement. Het
beschikbare campagnemateriaal wordt dan ook uitgedeeld. We sluiten de
voormiddag of met een interessante voordracht over het water-leven.
Voor wie? (kandidaat-)organisatoren lokale Big Jumps


Door wie? Green, BBL en Natuurpunt
Praktisch? zaterdag 8 mei, van 10u tot 13u30, Mundo
B, Edinburgstraat 26 in Brussel

Week van het Bos en Nacht van de Duisternis werken samen rond biodiversiteit

De projectpartners van de Week van het Bos en de Nacht van de Duisternis
slaan de handen in elkaar om het thema biodiversiteit in de verf te zetten.


De Week van het Bos (Agentschap voor Natuur en Bos & Vereniging voor Bos
in Vlaanderen) loopt van 10 tot 17 oktober 2010 en focust op biodiversiteit in
al zijn facetten in het bos.


Op zaterdag 16 oktober organiseert Bond Beter Leefmilieu i.s.m. vzw Preventie Lichthinder en de werkgroep
Lichthinder van de VVS voor de 15de
maal de Nacht van de Duisternis. Met het doven van de openbare
verlichting willen zij de duistere nacht in ere herstellen en de lichthinderproblematiek op mens en dier aankaarten.


Gemeenschappelijke noemer van beide campagnes wordt de rijke natuur,
waarvan je nog het beste geniet in alle rust en donkerte in het bos. Concreet
vragen we je: • een activiteit te
  organiseren tijdens de Week van het Bos (10 tem 17 oktober) of tijdens de
  Nacht van de Duisternis (16 oktober)

 • de openbare verlichting en
  klemtoonverlichting te doven op 16 oktober

Meer info vind je spoedig op www.nachtvandeduisternis.be
en www.weekvanhetbos.be. Op deze
websites kan je jouw activiteit aanmelden uiterlijk tegen 15/05/10.

Gemeenten gezocht voor vervolgproject Ecopolis-Vlaanderen


In de vorige Tandemmail deden we een oproep naar partners
voor een vervolg op het project Ecopolis-Vlaanderen. De trajectbegeleiding zal pas
doorgaan bij instappen van voldoende projecten, daarom bij deze nogmaals een
warme oproep.


Op 15 maart 2010 wordt beslist of de begeleidingen zullen
doorgaan en welke projecten er al dan niet begeleid worden. De omschrijvende
nota en het invulformulier zijn te vinden op de website www.ecopolisvlaanderen.be >
Downloads.


Meer info: www.ecopolisvlaanderen.be
en info[a]ecopolisvlaanderen.be

Kalender

Als je zelf een activiteit met tandemgehalte plant, kan het Tandemsecretariaat ze voor jou op de onze kalender zetten.


vrijdag 29 januari: Provinciehuis Boeverbos, Studiedag: Designing Change


zaterdag 6 februari: Vlaanderen, Vogels voeren & beloeren

Met steun van de Vlaamse overheid


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?
Kaart met de deelname aan campagnes.
De Tandemkoffer
De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.
Tandem sprekersaanbod
Vernieuwde editie van ons sprekersaanbod nu on line.